S. 2-691 Dossierfiche K. 50-897

Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene bepalingen inzake het federaal parket
Fred Erdman   Hugo Coveliers   Thierry Giet   Vincent Decroly   Fauzaya Talhaoui   Jacqueline Herzet  

strafvervolging
gerechtelijk onderzoek
magistraat
strafprocedure
griffies en parketten
taalgebruik
openbaar ministerie
judiciŽle hervorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-897/1 Wetsvoorstel 12/10/2000
K. 50-897/2 Advies van de Raad van State 16/11/2000
K. 50-897/3 Advies van de Hoge Raad voor de Justitie 8/12/2000
K. 50-897/4 Amendementen 30/1/2001
K. 50-897/5 Amendementen 6/2/2001
K. 50-897/6 Amendement 7/2/2001
K. 50-897/7 Kaft 8/2/2001
K. 50-897/8 Amendementen 8/2/2001
K. 50-897/9 Amendementen 13/2/2001
K. 50-897/10 Amendementen 14/2/2001
K. 50-897/11 Amendement 6/3/2001
K. 50-897/12 Verslag namens de commissie 9/3/2001
K. 50-897/13 Tekst aangenomen door de commissie 9/3/2001
K. 50-897/14 GecoŲrdineerde tekst 9/3/2001
K. 50-897/15 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 14/3/2001
K. 50-897/16 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/3/2001
2-691/1 2-691/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 16/3/2001
2-691/2 2-691/2 (PDF) Amendementen 2/5/2001
2-691/3 2-691/3 (PDF) Amendementen 9/5/2001
2-691/4 2-691/4 (PDF) Verslag namens de commissie 7/6/2001
2-691/5 2-691/5 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 13/6/2001
2-691/6 2-691/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/6/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
12/10/2000   Indiening Doc. K. 50-897/1
19/10/2000   Inoverwegingneming
19/10/2000   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 79, p. 47
25/10/2000   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verlag nr. 81 van 09/11/2000, p. 40
9/11/2000   Externe adviesaanvraag: Hoge Raad voor de Justitie
Integraal verslag nr. 81, p. 27-28
28/11/2000   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 50-897/2
8/12/2000   Ontvangst extern advies: Hoge Raad voor de Justitie Doc. K. 50-897/3
9/3/2001   Aaanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-897/12
14/3/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 113, p. 18-47
15/3/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 114, p. 23-26
15/3/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-0/o48)
Integraal verslag nr. 114, p. 26-27
Doc. K. 50-897/16
15/3/2001   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
16/3/2001   Overzending Doc. 2-691/1 2-691/1 (PDF)
16/3/2001   Verzending naar commissie: Justitie
7/6/2001   Inschrijving op agenda
13/6/2001   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-691/5 2-691/5 (PDF)
13/6/2001   Algemene bespreking Hand. 2-124 Hand. 2-124 (PDF)
13/6/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-124 Hand. 2-124 (PDF)
14/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-0/o21) Hand. 2-125 Hand. 2-125 (PDF)
  Commissie: Justitie
16/3/2001   Verzending naar commissie
25/4/2001   Inschrijving op agenda
25/4/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Clotilde Nyssens
25/4/2001   Inleidende uiteenzetting
minister van Justitie
25/4/2001   Regeling der werkzaamheden
2/5/2001   Inschrijving op agenda
2/5/2001   Bespreking
9/5/2001   Inschrijving op agenda
9/5/2001   Bespreking
9/5/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o2)
9/5/2001   Aanneming zonder amendering
6/6/2001   Inschrijving op agenda
6/6/2001   Uitgesteld
7/6/2001   Inschrijving op agenda
7/6/2001   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
14/6/2001   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 2-691/6 2-691/6 (PDF)
21/6/2001   Bekrachtiging en afkondiging
20/7/2001   Bekendmaking (24693-24702)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 14/3/2001, 15/3/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/6/2001, 14/6/2001
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 25/4/2001, 2/5/2001, 9/5/2001, 7/6/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/6/2001 20/7/2001, blz 24693-24702