S. 2-672 Dossierfiche K. 50-912

Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van strafvordering en tot wijziging van de wet van 19 februari 2001 betreffende de proceduregebonden bemiddeling in familiezaken
Fred Erdman  

bemiddelaar
gezinsbeleid
gerechtelijk onderzoek
alternatieve geschillenbeslechting
burgerlijke rechtsvordering
strafprocedure
gerechtelijk vooronderzoek
rechtsbijstand
rechter
rechtsmiddel
rechten van de verdediging
toegang tot de informatie
echtscheiding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-912/1 Wetsvoorstel 19/10/2000
K. 50-912/2 Amendementen 21/12/2000
K. 50-912/3 Verslag namens de commissie 5/2/2001
K. 50-912/4 Tekst aangenomen door de commissie 5/2/2001
K. 50-912/5 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 14/2/2001
K. 50-912/6 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 20/2/2001
K. 50-912/7 Verslag namens de commissie 22/2/2001
K. 50-912/8 Tekst aangenomen door de commissie 22/2/2001
K. 50-912/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/2/2001
2-672/1 2-672/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 23/2/2001
2-672/2 2-672/2 (PDF) Amendementen 28/3/2001
2-672/3 2-672/3 (PDF) Amendementen 16/5/2001
2-672/4 2-672/4 (PDF) Verslag namens de commissie 16/5/2001
2-672/5 2-672/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 16/5/2001
2-672/6 2-672/6 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 31/5/2001
2-672/7 2-672/7 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 7/6/2001
K. 50-912/10 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 8/6/2001
K. 50-912/11 Verslag namens de commissie 22/6/2001
K. 50-912/12 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/6/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
19/10/2000   Indiening Doc. K. 50-912/1
26/10/2000   Inoverwegingneming
26/10/2000   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 80, p. 27
5/2/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-912/3
15/2/2001   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 109, p. 31
22/2/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-912/7
22/2/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 110, p. 20-21
22/2/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+127/-0/o8)
Integraal verslag nr. 110, p. 29
Doc. K. 50-912/9
22/2/2001   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
23/2/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-672/1 2-672/1 (PDF)
19/3/2001   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 47
19/3/2001   Verzending naar commissie: Justitie
23/5/2001   Inschrijving op agenda
31/5/2001   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-672/6 2-672/6 (PDF)
31/5/2001   Inschrijving op agenda
31/5/2001   Algemene bespreking Hand. 2-119 Hand. 2-119 (PDF)
7/6/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-121 Hand. 2-121 (PDF)
7/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o9) Hand. 2-122 Hand. 2-122 (PDF)
Doc. 2-672/7 2-672/7 (PDF)
  Commissie: Justitie
19/3/2001   Verzending naar commissie
28/3/2001   Inschrijving op agenda
28/3/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-François Istasse
9/5/2001   Inschrijving op agenda
9/5/2001   Niet behandeld
16/5/2001   Inschrijving op agenda
16/5/2001   Bespreking
16/5/2001   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o1)
16/5/2001   Aanneming na amendering
16/5/2001   Vertrouwen rapporteur
16/5/2001   Tekst aangenomen
  [K3] Behandeling door Kamer
7/6/2001   Overzending Doc. K. 50-912/10
22/6/2001   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-912/11
26/6/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 137, p. 8-9
28/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 143, p. 26-27
Doc. K. 50-912/12
28/6/2001   Aanneming zonder amendering
28/6/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/7/2001   Bekrachtiging en afkondiging
24/7/2001   Bekendmaking (24876-24879)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 22/2/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 31/5/2001, 7/6/2001
Commissie: Justitie
Geamendeerd 28/3/2001, 16/5/2001
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 26/6/2001, 28/6/2001
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 5/3/2001 15 19/3/2001
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 47
Onderzoekstermijn (S1) 20/3/2001 60 5/6/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/7/2001 24/7/2001, blz 24876-24879