S. 2-639 Dossierfiche K. 50-703

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 190, 194, 259bis-9, 259bis-10, 259octies en 371 van het Gerechtelijk Wetboek, tot invoeging van artikel 191bis in het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van artikel 21 van de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de opleiding en werving van magistraten
Regering G. Verhofstadt I  

magistraat
Hoge Raad voor de Justitie
rechter
gerechtelijke achterstand
toegang tot het beroepsleven
notaris
openbaar ministerie
advocaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-703/1 Wetsontwerp 5/6/2000
K. 50-703/2 Amendementen 16/10/2000
K. 50-703/3 Amendement 24/10/2000
K. 50-703/4 Amendement 25/10/2000
K. 50-703/5 Amendementen 21/11/2000
K. 50-703/6 Amendementen 22/11/2000
K. 50-703/7 Amendementen 1/12/2000
K. 50-703/8 Amendement 6/12/2000
K. 50-703/9 Amendementen 12/12/2000
K. 50-703/10 Amendementen 18/12/2000
K. 50-703/11 Amendementen 19/12/2000
K. 50-703/12 Verslag namens de commissie 15/1/2001
K. 50-703/13 Tekst aangenomen door de commissie 15/1/2001
K. 50-703/14 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/1/2001
2-639/1 2-639/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 26/1/2001
2-639/2 2-639/2 (PDF) Amendementen 26/1/2001
2-639/3 2-639/3 (PDF) Amendementen 26/1/2001
2-639/4 2-639/4 (PDF) Amendementen 6/3/2001
2-639/5 2-639/5 (PDF) Verslag namens de commissie 6/3/2001
2-639/6 2-639/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 6/3/2001
2-639/7 2-639/7 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 8/3/2001
2-639/8 2-639/8 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 8/3/2001
K. 50-703/15 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 9/3/2001
K. 50-703/16 Amendementen 20/3/2001
K. 50-703/17 Verslag namens de commissie 26/3/2001
K. 50-703/18 Tekst aangenomen door de commissie 26/3/2001
K. 50-703/19 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en teruggezonden aan de Senaat 29/3/2001
2-639/9 2-639/9 (PDF) Ontwerp opnieuw geamendeerd door de Kamer 30/3/2001
2-639/10 2-639/10 (PDF) Amendementen 16/5/2001
2-639/11 2-639/11 (PDF) Verslag namens de commissie 16/5/2001
2-639/12 2-639/12 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 7/6/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
5/6/2000   Indiening Doc. K. 50-703/1
15/1/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-703/12
25/1/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 105, p. 14-16 + p. 40
25/1/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+84/-49/o0)
Integraal verslag nr. 105, p. 40-41
Doc. K. 50-703/14
25/1/2001   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
26/1/2001   Overzending Doc. 2-639/1 2-639/1 (PDF)
26/1/2001   Verzending naar commissie: Justitie
1/3/2001   Inschrijving op agenda
8/3/2001   Algemene bespreking Hand. 2-100 Hand. 2-100 (PDF)
8/3/2001   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-639/7 2-639/7 (PDF)
8/3/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-100 Hand. 2-100 (PDF)
8/3/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-5/o8) Hand. 2-100 Hand. 2-100 (PDF)
  Commissie: Justitie
26/1/2001   Verzending naar commissie
31/1/2001   Inschrijving op agenda
31/1/2001   Niet behandeld
7/2/2001   Inschrijving op agenda
7/2/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
7/2/2001   Inleidende uiteenzetting
minister van Justitie
7/2/2001   Bespreking
14/2/2001   Inschrijving op agenda
14/2/2001   Bespreking
21/2/2001   Inschrijving op agenda
21/2/2001   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o2)
21/2/2001   Aanneming na amendering
6/3/2001   Inschrijving op agenda
6/3/2001   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
6/3/2001   Tekst aangenomen
  [K3] Behandeling door Kamer
8/3/2001   Overzending Doc. K. 50-703/15
26/3/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-703/17
29/3/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 119, p.22
29/3/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+89/-15/o34)
Integraal verslag nr. 119, p. 22-23
Doc. K. 50-703/19
29/3/2001   Aanneming na amendering door commissie
  [S4] Behandeling door Senaat
30/3/2001   Overzending Doc. 2-639/9 2-639/9 (PDF)
30/3/2001   Verzending naar commissie: Justitie
31/5/2001   Inschrijving op agenda
7/6/2001   Algemene bespreking Hand. 2-121 Hand. 2-121 (PDF)
7/6/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-121 Hand. 2-121 (PDF)
7/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-10/o3) Hand. 2-122 Hand. 2-122 (PDF)
30/3/2001   Verzending naar commissie
16/5/2001   Inschrijving op agenda
16/5/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-François Istasse
16/5/2001   Bespreking
16/5/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o3)
16/5/2001   Aanneming zonder amendering
16/5/2001   Vertrouwen rapporteur
7/6/2001   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 2-639/12 2-639/12 (PDF)
15/6/2001   Bekrachtiging en afkondiging
21/7/2001   Bekendmaking (24781-24784)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 25/1/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 8/3/2001
Commissie: Justitie
Geamendeerd 7/2/2001, 14/2/2001, 21/2/2001, 6/3/2001
[K3] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 29/3/2001
[S4] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 7/6/2001
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 16/5/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/6/2001 21/7/2001, blz 24781-24784