S. 2-626 Dossierfiche K. 50-1975

Wetsontwerp betreffende het recht van minderjarigen op toegang tot de rechter
Martine Taelman    Sabine de Bethune    Kathy Lindekens    Meryem Kašar   

jongere
kind
rechten van het kind
rechtsvordering
recht om voor het gerecht te treden
toegang tot de rechtspleging
rechtsingang

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-626/1 2-626/1 (PDF) Wetsvoorstel 18/1/2001
2-626/2 2-626/2 (PDF) Amendementen 12/3/2002
2-626/3 2-626/3 (PDF) Amendementen 21/5/2002
2-626/4 2-626/4 (PDF) Amendementen 18/6/2002
2-626/5 2-626/5 (PDF) Verslag namens de commissie 10/7/2002
2-626/6 2-626/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 10/7/2002
K. 50-1975/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 19/7/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/1/2001   Indiening Doc. 2-626/1 2-626/1 (PDF)
1/2/2001   Inoverwegingneming
1/2/2001   Verzending naar commissie: Justitie
11/7/2002   Inschrijving op agenda
17/7/2002   Algemene bespreking Hand. 2-220 Hand. 2-220 (PDF)
17/7/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-220 Hand. 2-220 (PDF)
18/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o6) Hand. 2-223 Hand. 2-223 (PDF)
  Commissie: Justitie
1/2/2001   Verzending naar commissie
7/2/2001   Inschrijving op agenda
7/2/2001   Niet behandeld
21/2/2001   Inschrijving op agenda
21/2/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Olivier de Clippele
11/12/2001   Inschrijving op agenda
11/12/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Nathalie de T' Serclaes, Clotilde Nyssens
11/12/2001   Inleidende uiteenzetting
indiener van het wetsvoorstel
11/12/2001   Bespreking
14/1/2002   Inschrijving op agenda
14/1/2002   Hoorzitting met de heer Thierry Moreau, advocaat bij de balie te Nijvel
14/1/2002   Hoorzitting met mevrouw Iris Vervoort, assistente aan de KULeuven
14/1/2002   Hoorzitting met de heer Benoit Vankeirsbilck, directeur, en mevrouw CÚcile Mangin, sociaal assistente van de Service des droits des jeunes
22/1/2002   Inschrijving op agenda
22/1/2002   Niet behandeld
24/1/2002   Inschrijving op agenda
24/1/2002   Niet behandeld
29/1/2002   Inschrijving op agenda
29/1/2002   Niet behandeld
30/1/2002   Inschrijving op agenda
30/1/2002   Niet behandeld
19/2/2002   Inschrijving op agenda
19/2/2002   Niet behandeld
12/3/2002   Inschrijving op agenda
12/3/2002   Bespreking
19/3/2002   Inschrijving op agenda
19/3/2002   Niet behandeld
26/3/2002   Inschrijving op agenda
26/3/2002   Niet behandeld
27/3/2002   Inschrijving op agenda
27/3/2002   Niet behandeld
16/4/2002   Inschrijving op agenda
16/4/2002   Niet behandeld
30/4/2002   Inschrijving op agenda
30/4/2002   Bespreking
14/5/2002   Inschrijving op agenda
14/5/2002   Bespreking
18/6/2002   Inschrijving op agenda
18/6/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o0)
18/6/2002   Aanneming na amendering
10/7/2002   Inschrijving op agenda
10/7/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-626/5 2-626/5 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
18/7/2002   Overzending Doc. K. 50-1975/1
10/4/2003   Einde behandeling
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
19/12/2003   Ontheffing uit caduciteit
Zie 51-643
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Ontheven uit caduciteit  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 17/7/2002, 18/7/2002
Commissie: Justitie
Geamendeerd 21/2/2001, 11/12/2001, 14/1/2002, 12/3/2002, 30/4/2002, 14/5/2002, 18/6/2002, 10/7/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŰindigd