S. 2-623 Dossierfiche K. 50-1089

Wetsontwerp tot wijziging van de artikel 4 van de wet van 6 januari 1989 betreffende de wedden en pensioenen van de rechters, de referendarissen en de griffiers van het Arbitragehof
Armand De Decker    Ludwig Caluwť    Jean-Marie Happart    Marcel Cheron    Frans Lozie    Michel Barbeaux    Philippe Monfils   

loon
Grondwettelijk Hof (BelgiŽ)
griffies en parketten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-623/1 2-623/1 (PDF) Wetsvoorstel 15/1/2001
2-623/2 2-623/2 (PDF) Amendementen 8/2/2001
2-623/3 2-623/3 (PDF) Verslag namens de commissie 8/2/2001
2-623/4 2-623/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 8/2/2001
K. 50-1089/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 9/2/2001
K. 50-1089/2 Verslag namens de commissie 15/3/2001
K. 50-1089/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 15/3/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/1/2001   Indiening Doc. 2-623/1 2-623/1 (PDF)
18/1/2001   Inoverwegingneming
18/1/2001   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
1/2/2001   Inschrijving op agenda
8/2/2001   Algemene bespreking Hand. 2-94 Hand. 2-94 (PDF)
8/2/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-94 Hand. 2-94 (PDF)
8/2/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 2-94 Hand. 2-94 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
18/1/2001   Verzending naar commissie
1/2/2001   Inschrijving op agenda
1/2/2001   Niet behandeld
8/2/2001   Inschrijving op agenda
8/2/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe
8/2/2001   Hoorzitting met de heren G. De Baets en M. Melchior, voorzitters van het Arbitragehof
8/2/2001   Bespreking
8/2/2001   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o1)
8/2/2001   Aanneming na amendering
8/2/2001   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
8/2/2001   Tekst aangenomen Doc. 2-623/4 2-623/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
8/2/2001   Overzending Doc. K. 50-1089/1
15/3/2001   Aanneming in commissie (tekstverbetering) Doc. K. 50-1089/2
15/3/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 114, p. 16-17
15/3/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 114, p. 36-37
Doc. K. 50-1089/3
15/3/2001   Aanneming zonder amendering
tekstverbetering
15/3/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
2/4/2001   Bekrachtiging en afkondiging
13/4/2001   Bekendmaking (12353)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 8/2/2001
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 8/2/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/3/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/4/2001 13/4/2001, blz 12353