S. 2-606 Dossierfiche K. 50-990

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 20 van de wet van 7 mei 1999 tot wijziging, wat het tuchtrecht voor de leden van de Rechterlijke Orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek
Hugo Coveliers  

griffies en parketten
tuchtprocedure

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-990/1 Wetsvoorstel 29/11/2000
K. 50-990/2 Amendementen 12/12/2000
K. 50-990/3 Verslag namens de commissie 13/12/2000
K. 50-990/4 Tekst aangenomen door de commissie 14/12/2000
2-606/1 2-606/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 21/12/2000
2-606/2 2-606/2 (PDF) Amendementen 21/12/2000
2-606/3 2-606/3 (PDF) Verslag namens de commissie 21/12/2000
2-606/4 2-606/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 21/12/2000
K. 50-990/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 21/12/2000
2-606/5 2-606/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 21/12/2000
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
29/11/2000   Indiening Doc. K. 50-990/1
30/11/2000   Inoverwegingneming
30/11/2000   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 85, p. 22-23
13/12/2000   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-990/3
21/12/2000   Bespreking
Integraal verslag nr. 100, p. 17-18 + p. 37-38
21/12/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+89/-42/o8)
Integraal verslag nr. 100, p. 38
Doc. K. 50-990/5
21/12/2000   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
21/12/2000   Overzending Doc. 2-606/1 2-606/1 (PDF)
21/12/2000   Verzending naar commissie: Justitie
21/12/2000   Inschrijving op agenda
21/12/2000   Algemene bespreking Hand. 2-87 Hand. 2-87 (PDF)
21/12/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-87 Hand. 2-87 (PDF)
21/12/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-3/o13) Hand. 2-87 Hand. 2-87 (PDF)
Doc. 2-606/5 2-606/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
21/12/2000   Verzending naar commissie
21/12/2000   Inschrijving op agenda
21/12/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-François Istasse
21/12/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o4)
21/12/2000   Aanneming zonder amendering
21/12/2000   Inschrijving op agenda
21/12/2000   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (14 stemmen)
Doc. 2-606/3 2-606/3 (PDF)
21/12/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-606/4 2-606/4 (PDF)
21/12/2000   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
22/12/2000   Bekrachtiging en afkondiging
30/12/2000   Bekendmaking (43427)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 21/12/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/12/2000
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 21/12/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/12/2000 30/12/2000, blz 43427