S. 2-597 Dossierfiche K. 50-957

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de politiediensten
Regering G. Verhofstadt I  

arbeidsongeval
betaalde vakantie
vakbondsrechten
beroepsziekte
ziekteverlof
personeelsbeheer
politie
personeelsstatuut
militair personeel
politiek verlof
pensioenvoorwaarden
indeling van de werktijd
vakbond
vervroegd pensioen
loopbaanonderbreking
gerechtelijke politie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-957/1 Wetsontwerp 16/11/2000
K. 50-957/2 Amendementen 29/11/2000
K. 50-957/3 Verslag namens de commissie 4/12/2000
K. 50-957/4 Tekst aangenomen door de commissie 4/12/2000
K. 50-957/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/12/2000
2-597/1 2-597/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 8/12/2000
2-597/2 2-597/2 (PDF) Amendementen 14/12/2000
2-597/3 2-597/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/12/2000
2-597/4 2-597/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 18/12/2000
2-597/5 2-597/5 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 19/12/2000
2-597/6 2-597/6 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 20/12/2000
2-597/7 2-597/7 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 21/12/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
16/11/2000   Indiening Doc. K. 50-957/1
4/12/2000   Aanneming in commissie (geamendeerd, verbeterd en nieuw opschrift) Doc. K. 50-957/3
7/12/2000   Bespreking
Integraal verslag nr. 86, p. 20-21
7/12/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+87/-0/o54)
Integraal verslag nr. 86, p. 40
Doc. K. 50-957/5
7/12/2000   Aanneming na amendering door commissie
28/11/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/16 2-82/16 (PDF)
28/11/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/16 2-82/16 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
8/12/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-597/1 2-597/1 (PDF)
12/12/2000   Anticiperende behandeling in senaatscommissie Binnenlandse Zaken
Bespreking voor evocatie.- Mevrouw Christine Cornet d'Elzius is aangewezen als rapporteur.- Bespreking.
13/12/2000   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 38
13/12/2000   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
14/12/2000   Inschrijving op agenda
19/12/2000   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-597/5 2-597/5 (PDF)
20/12/2000   Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-597/6 2-597/6 (PDF)
21/12/2000   Algemene bespreking Hand. 2-87 Hand. 2-87 (PDF)
21/12/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-87 Hand. 2-87 (PDF)
21/12/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-0/o11) Hand. 2-87 Hand. 2-87 (PDF)
Doc. 2-597/7 2-597/7 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
13/12/2000   Verzending naar commissie
14/12/2000   Inschrijving op agenda
14/12/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Christine Cornet d'Elzius
14/12/2000   Bespreking
14/12/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o4)
14/12/2000   Aanneming zonder amendering
18/12/2000   Inschrijving op agenda
18/12/2000   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-597/3 2-597/3 (PDF)
18/12/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-597/4 2-597/4 (PDF)
21/12/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/12/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/12/2000   Bekrachtiging en afkondiging
6/1/2001   Bekendmaking (308-318)
6/4/2001   Erratum (11603-11604)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 7/12/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/12/2000
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 14/12/2000, 18/12/2000
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 9/12/2000 5 13/12/2000
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 38
Onderzoekstermijn (S1) 14/12/2000 15 28/12/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/12/2000 6/1/2001, blz 308-318
Errata
Op 6/4/2001, blz 11603-11604