S. 2-576 Dossierfiche K. 50-998

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap
Regering G. Verhofstadt I  

regionale financiŽn
provinciebegroting
Duitstalige Gemeenschap

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-576/1 2-576/1 (PDF) Wetsontwerp 16/11/2000
2-576/2 2-576/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/11/2000
2-576/3 2-576/3 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 23/11/2000
K. 50-998/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 4/12/2000
K. 50-998/2 Amendementen 13/12/2000
K. 50-998/3 Verslag namens de commissie 18/12/2000
K. 50-998/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 21/12/2000
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/11/2000   Indiening Doc. 2-576/1 2-576/1 (PDF)
16/11/2000   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
23/11/2000   Inschrijving op agenda
30/11/2000   Algemene bespreking Hand. 2-80 Hand. 2-80 (PDF)
30/11/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-80 Hand. 2-80 (PDF)
30/11/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 2-81 Hand. 2-81 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
16/11/2000   Verzending naar commissie
23/11/2000   Inschrijving op agenda
23/11/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Happart
23/11/2000   Bespreking
23/11/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
23/11/2000   Aanneming zonder amendering
23/11/2000   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-576/2 2-576/2 (PDF)
23/11/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-576/3 2-576/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
30/11/2000   Overzending Doc. K. 50-998/1
18/12/2000   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 50-998/3
21/12/2000   Bespreking
Integraal verslag nr. 100, p. 14-16 + p. 34-35
21/12/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+118/-0/o21)
Integraal verslag nr. 100, p. 35
Doc. K. 50-998/4
21/12/2000   Aanneming zonder amendering
Verbeterd
21/12/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/12/2000   Bekrachtiging en afkondiging
19/1/2001   Bekendmaking (1460-1463)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 30/11/2000
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/11/2000
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 21/12/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/12/2000 19/1/2001, blz 1460-1463