S. 2-575 Dossierfiche                  

Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming moeten verzekeren van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
--------------
Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuwe bepaling in te voegen die de bescherming moet verzekeren van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
Regering G. Verhofstadt I  

Europees Verdrag voor de rechten van de mens
herziening van de grondwet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-575/1 2-575/1 (PDF) Herziening van de grondwet 14/11/2000
2-575/2 2-575/2 (PDF) Amendementen 11/3/2002
2-575/3 2-575/3 (PDF) Verslag namens de commissie 17/10/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/11/2000   Indiening Doc. 2-575/1 2-575/1 (PDF)
14/11/2000   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
14/11/2000   Verzending naar commissie
18/10/2001   Inschrijving op agenda
18/10/2001   Niet behandeld
29/11/2001   Inschrijving op agenda
29/11/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Michel Barbeaux
29/11/2001   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
29/11/2001   Regeling der werkzaamheden
11/1/2002   Inschrijving op agenda
11/1/2002   Hoorzitting met de heer J. Velu, emeritus procureur-generaal bij het Hof van Cassatie en emeritus hoogleraar aan de ULB
11/1/2002   Hoorzitting met de heer P. Vandernoot, staatsraad en docent aan de ULB
11/1/2002   Hoorzitting met de heer H. Simonart, hoogleraar aan de UCL
11/1/2002   Hoorzitting met de heer P. Marchal, eerste voorzitter van het Hof van Cassatie
11/1/2002   Hoorzitting met de heer J. du Jardin, procureur-generaal bij het Hof van Cassatie
11/1/2002   Hoorzitting met de heer J. Velaers, hoogleraar aan de UFSIA/UA
11/1/2002   Hoorzitting met de heer D. Vanheule, hoogleraar aan de UFSIA/UA
17/1/2002   Inschrijving op agenda
17/1/2002   Hoorzitting met de heer W. Deroover, eerste voorzitter van de Raad van State, en de heer M. Roelandt, auditeur-generaal bij de Raad van State
17/1/2002   Hoorzitting met de heren M. Melchior en A. Arts, voorzitters van het Arbitragehof
7/2/2002   Inschrijving op agenda
7/2/2002   Bespreking
21/2/2002   Inschrijving op agenda
21/2/2002   Bespreking
18/4/2002   Inschrijving op agenda
18/4/2002   Beslissing om de bespreking niet voort te zetten
17/10/2002   Intrekking
17/10/2002   Intrekking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Ingetrokken 17/10/2002
[S1] Behandeling door Senaat
Ingetrokken 17/10/2002
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Ingetrokken 29/11/2001, 11/1/2002, 17/1/2002, 7/2/2002, 21/2/2002, 17/10/2002