S. 2-509 Dossierfiche K. 50-576

Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen
Regering G. Verhofstadt I  

burgerlijke rechtspraak
voogdijschap
minderjarigheid
burgerlijk recht
ouderlijke macht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-576/1 Wetsontwerp 7/4/2000
K. 50-576/2 Amendementen 9/5/2000
K. 50-576/3 Amendement 12/5/2000
K. 50-576/4 Amendementen 6/6/2000
K. 50-576/5 Amendementen 13/6/2000
K. 50-576/6 Amendementen 14/6/2000
K. 50-576/7 Amendementen 20/6/2000
K. 50-576/8 Amendement 27/6/2000
K. 50-576/9 Verslag namens de commissie 30/6/2000
K. 50-576/10 Tekst aangenomen door de commissie 30/6/2000
K. 50-576/11 Tekst aangenomen door de commissie 30/6/2000
K. 50-576/12 Amendement op de tekst aangenomen door de commissie 5/7/2000
K. 50-576/13 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 6/7/2000
2-509/1 2-509/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 7/7/2000
2-509/2 2-509/2 (PDF) Amendementen 14/11/2000
2-509/3 2-509/3 (PDF) Amendementen 22/11/2000
2-509/4 2-509/4 (PDF) Amendementen 29/11/2000
2-509/5 2-509/5 (PDF) Amendementen 6/12/2000
2-509/6 2-509/6 (PDF) Verslag namens de commissie 10/1/2001
2-509/7 2-509/7 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 10/1/2001
2-509/8 2-509/8 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 15/1/2001
2-509/9 2-509/9 (PDF) Aanvullend verslag 18/1/2001
2-509/10 2-509/10 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 18/1/2001
2-509/11 2-509/11 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 18/1/2001
K. 50-576/14 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 25/1/2001
K. 50-576/15 Amendementen 13/2/2001
K. 50-576/16 Amendementen 14/2/2001
K. 50-576/17 Amendementen 16/2/2001
K. 50-576/18 Amendementen 20/2/2001
K. 50-576/19 Amendementen 6/3/2001
K. 50-576/20 Verslag namens de commissie 9/3/2001
K. 50-576/21 Tekst aangenomen door de commissie 9/3/2001
K. 50-576/22 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en teruggezonden aan de Senaat 15/3/2001
2-509/12 2-509/12 (PDF) Ontwerp opnieuw geamendeerd door de Kamer 16/3/2001
2-509/13 2-509/13 (PDF) Verslag namens de commissie 21/3/2001
2-509/14 2-509/14 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 21/3/2001
2-509/15 2-509/15 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer opnieuw geamendeerde ontwerp 29/3/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
7/4/2000   Indiening Doc. K. 50-576/1
30/6/2000   Aanneming in commissie (geamendeerd + splitsing + nieuw opschrift)
nieuw opschrift voor de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, 50-576/10
Doc. K. 50-576/9
6/7/2000   Bespreking
Handelingen nr. 66, p. 29-35 + p. 59-60
6/7/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr. 66, p. 60
Doc. K. 50-576/13
6/7/2000   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
7/7/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-509/1 2-509/1 (PDF)
10/10/2000   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr.35
10/10/2000   Verzending naar commissie: Justitie
11/1/2001   Inschrijving op agenda
15/1/2001   Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-509/8 2-509/8 (PDF)
18/1/2001   Algemene bespreking Hand. 2-89 Hand. 2-89 (PDF)
18/1/2001   Terugzending naar commissie: Justitie
18/1/2001   Inschrijving op agenda
18/1/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-89 Hand. 2-89 (PDF)
18/1/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-0/o0) Hand. 2-89 Hand. 2-89 (PDF)
  Commissie: Justitie
10/10/2000   Verzending naar commissie
14/10/2000   Inschrijving op agenda
14/10/2000   Niet behandeld
14/10/2000   Bespreking
14/11/2000   Inschrijving op agenda
14/11/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Martine Taelman
14/11/2000   Inleidende uiteenzetting
minister van Justitie
22/11/2000   Inschrijving op agenda
22/11/2000   Bespreking
29/11/2000   Inschrijving op agenda
29/11/2000   Bespreking
6/12/2000   Inschrijving op agenda
6/12/2000   Bespreking
13/12/2000   Inschrijving op agenda
13/12/2000   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
13/12/2000   Aanneming na amendering
10/1/2001   Inschrijving op agenda
10/1/2001   Goedkeuring verslag
eenparig (9 stemmen)
Doc. 2-509/6 2-509/6 (PDF)
10/1/2001   Tekst aangenomen Doc. 2-509/7 2-509/7 (PDF)
17/11/2000   Opschorting termijn
convocatie POC
23/11/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30
Doc. 2-82/15 2-82/15 (PDF)
24/11/2000   Hervatting termijn
  [K3] Behandeling door Kamer
18/1/2001   Overzending Doc. K. 50-576/14
9/3/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-576/20
14/3/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 113, p. 47-48
15/3/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 114, p. 29-30
Doc. K. 50-576/22
18/1/2001   Terugzending naar commissie
18/1/2001   Inschrijving op agenda
18/1/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Martine Taelman
18/1/2001   Bespreking
18/1/2001   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
18/1/2001   Aanneming na amendering
18/1/2001   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
18/1/2001   Tekst aangenomen Doc. 2-509/10 2-509/10 (PDF)
  [S4] Behandeling door Senaat
16/3/2001   Overzending Doc. 2-509/12 2-509/12 (PDF)
16/3/2001   Verzending naar commissie: Justitie
22/3/2001   Inschrijving op agenda
29/3/2001   Algemene bespreking Hand. 2-104 Hand. 2-104 (PDF)
29/3/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o0) Hand. 2-105 Hand. 2-105 (PDF)
Doc. 2-509/15 2-509/15 (PDF)
16/3/2001   Verzending naar commissie
21/3/2001   Inschrijving op agenda
21/3/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Martine Taelman
21/3/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
21/3/2001   Aanneming zonder amendering
21/3/2001   Vertrouwen rapporteur
21/3/2001   Tekst aangenomen
29/3/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
18/4/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
29/4/2001   Bekrachtiging en afkondiging
31/5/2001   Bekendmaking (18178-18196)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 6/7/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 18/1/2001
Commissie: Justitie
Geamendeerd 14/10/2000, 14/11/2000, 22/11/2000, 29/11/2000, 6/12/2000, 13/12/2000, 10/1/2001
Commissie: Justitie
Geamendeerd 18/1/2001
[K3] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 14/3/2001, 15/3/2001
[S4] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 29/3/2001
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 21/3/2001
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 8/7/2000 15 11/10/2000
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr.35
Onderzoekstermijn (S1) 11/10/2000 60 18/12/2000
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 11/10/2000 32
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30
Onderzoekstermijn (S1) 11/10/2000 62 2/2/2001
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 11/10/2000 32 26/12/2000
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 17/3/2001 15 17/4/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/4/2001 31/5/2001, blz 18178-18196