S. 2-441 Dossierfiche K. 50-800

Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de oprichting van een algemene vergadering van vrederechters en rechters in de politierechtbank
Hugo Vandenberghe    Philippe Mahoux    Nathalie de T' Serclaes    Guy Moens    Josy Dubié    Clotilde Nyssens    Meryem Kaçar   

burgerlijke rechtspraak
magistraat
rechtsstelsel
rechter
strafrechtspraak
beroepsdeontologie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-441/1 2-441/1 (PDF) Wetsvoorstel 18/5/2000
2-441/2 2-441/2 (PDF) Amendementen 5/7/2000
2-441/3 2-441/3 (PDF) Verslag namens de commissie 5/7/2000
2-441/4 2-441/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 5/7/2000
2-441/5 2-441/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 6/7/2000
K. 50-800/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 7/7/2000
K. 50-800/2 Amendement 11/10/2000
K. 50-800/3 Amendementen 12/10/2000
K. 50-800/4 Amendementen 13/11/2000
K. 50-800/5 Amendement 14/11/2000
K. 50-800/6 Amendementen 22/11/2000
K. 50-800/7 Amendementen 1/12/2000
K. 50-800/8 Tekst aangenomen door de commissie 27/12/2000
K. 50-800/9 Verslag namens de commissie 4/1/2001
K. 50-800/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en teruggezonden aan de Senaat 11/1/2001
2-441/6 2-441/6 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer 12/1/2001
2-441/7 2-441/7 (PDF) Amendementen 17/1/2001
2-441/9 2-441/9 (PDF) Advies van de Hoge Raad voor de Justitie 8/2/2001
2-441/8 2-441/8 (PDF) Verslag namens de commissie 14/2/2001
2-441/10 2-441/10 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 14/2/2001
2-441/11 2-441/11 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 22/2/2001
2-441/12 2-441/12 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 22/2/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/5/2000   Indiening Doc. 2-441/1 2-441/1 (PDF)
18/5/2000   Inoverwegingneming
18/5/2000   Verzending naar commissie: Justitie
29/6/2000   Inschrijving op agenda
6/7/2000   Algemene bespreking Hand. 2-61 Hand. 2-61 (PDF)
6/7/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-61 Hand. 2-61 (PDF)
6/7/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o6) Hand. 2-61 Hand. 2-61 (PDF)
Doc. 2-441/5 2-441/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
18/5/2000   Verzending naar commissie
5/7/2000   Inschrijving op agenda
5/7/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Martine Taelman
5/7/2000   Bespreking
5/7/2000   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
5/7/2000   Aanneming na amendering
5/7/2000   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 2-441/3 2-441/3 (PDF)
5/7/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-441/4 2-441/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
6/7/2000   Overzending Doc. K. 50-800/1
4/1/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-800/9
10/1/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 101, p. 1-5
11/1/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+85/-16/o33)
Integraal verslag nr. 102, p. 21-22
Doc. K. 50-800/10
11/1/2001   Aanneming na amendering door commissie
  [S3] Behandeling door Senaat
11/1/2001   Overzending
11/1/2001   Verzending naar commissie: Justitie
15/2/2001   Inschrijving op agenda
22/2/2001   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-441/11 2-441/11 (PDF)
22/2/2001   Algemene bespreking Hand. 2-98 Hand. 2-98 (PDF)
22/2/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-98 Hand. 2-98 (PDF)
22/2/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o4) Hand. 2-98 Hand. 2-98 (PDF)
11/1/2001   Verzending naar commissie
17/1/2001   Inschrijving op agenda
17/1/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Martine Taelman
17/1/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
17/1/2001   Aanneming zonder amendering
24/1/2001   Inschrijving op agenda
24/1/2001   Uitgesteld
14/2/2001   Inschrijving op agenda
14/2/2001   Goedkeuring verslag
Verslag goedgekeurd met 8 stemmen bij 3 onthoudingen
Doc. 2-441/8 2-441/8 (PDF)
14/2/2001   Tekst aangenomen
22/2/2001   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 2-441/12 2-441/12 (PDF)
13/3/2001   Bekrachtiging en afkondiging
30/3/2001   Bekendmaking (10337-10380)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 6/7/2000
Commissie: Justitie
Geamendeerd 5/7/2000
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 10/1/2001, 11/1/2001
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 22/2/2001
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 17/1/2001, 14/2/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/3/2001 30/3/2001, blz 10337-10380