S. 2-412 Dossierfiche                  

Evaluatie van de toepassing van het Verdrag van Den Haag van 25 oktober 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen
commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden  

internationaal privaatrecht
gemengd huwelijk
kinderbescherming
kind
vrijheidsberoving
justitiŽle samenwerking
internationale conventie
tenuitvoerlegging van het vonnis
hoederecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-412/1 2-412/1 (PDF) Verslag namens de commissie 20/2/2001
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/1/2001   Indiening
16/1/2001   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
1/3/2001   Inschrijving op agenda
8/3/2001   Algemene bespreking Hand. 2-99 Hand. 2-99 (PDF)
8/3/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 2-100 Hand. 2-100 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
16/1/2001   Verzending naar commissie
16/1/2001   Inschrijving op agenda
16/1/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Christine Cornet d'Elzius
16/1/2001   Uiteenzetting door de heer Marc Verwilghen
minister van Justitie
16/1/2001   Uiteenzetting door mevrouw della Faille d'Oreye
ministerie van Justitie, centrale autoriteit
16/1/2001   Uiteenzetting door de heer J. Gautier
ministerie van Buitenlandse Zaken
16/1/2001   Uiteenzetting door mevrouw N. De Vroede
eerste substituut bij het parket van Brussel
16/1/2001   Uiteenzetting door de heer J. Dooms
federale politie
16/1/2001   Uiteenzetting door de heer D. Cardon de Lichtbuer
Child Focus
16/1/2001   Gedachtewisseling
13/2/2001   Inschrijving op agenda
13/2/2001   Niet behandeld
20/2/2001   Inschrijving op agenda
20/2/2001   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
20/2/2001   Tekst aangenomen
8/3/2001   Mededeling aan bestemmeling(en)
eerste minister, vice-eerste minister en minister van Buitenalndse Zaken en minister van Justitie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 8/3/2001
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 16/1/2001, 20/2/2001