S. 2-361 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie inzake de ratificatie van de conventie nr. 182 van de Internationale Arbeidsorganisatie over de ergste vormen van kinderarbeid
Kathy Lindekens   

Internationale Arbeidsorganisatie
kinderarbeid
motie van het Parlement
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-361/1 2-361/1 (PDF) Voorstel van resolutie 2/3/2000
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/3/2000   Indiening Doc. 2-361/1 2-361/1 (PDF)
27/4/2000   Inoverwegingneming
27/4/2000   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
27/4/2000   Verzending naar commissie
16/5/2000   Inschrijving op agenda
16/5/2000   Uitgesteld
23/5/2000   Inschrijving op agenda
23/5/2000   Uitgesteld
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
In behandeling  

Kruispuntbank van de wetgeving