S. 2-346 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet en van de provinciewet, teneinde kandidaten die niet aan de eisen van de democratie voldoen, te verbieden het ambt van burgemeester, schepen of lid van de bestendige deputatie uit te oefenen
Philippe Monfils    Philippe Mahoux    Marie Nagy   

vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
gemeente
extreem rechts
rechten van de mens
politieke partijen
betwisting in verkiezingszaken
extremistische partij
administratieve rechtspraak
provincie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-346/1 2-346/1 (PDF) Wetsvoorstel 18/2/2000
2-346/2 2-346/2 (PDF) Advies van de Raad van State 13/9/2000
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/2/2000   Indiening Doc. 2-346/1 2-346/1 (PDF)
6/4/2000   Inoverwegingneming
6/4/2000   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
8/6/2000   Externe adviesaanvraag: Raad van State
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
6/4/2000   Verzending naar commissie
16/5/2000   Inschrijving op agenda
16/5/2000   Uitgesteld
30/5/2000   Inschrijving op agenda
30/5/2000   Commissie wenst extern advies: Raad van State
12/6/2001   Inschrijving op agenda
12/6/2001   Uitgesteld
10/4/2003   Einde behandeling
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 30/5/2000