S. 2-327 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de rechten van het kind
Sabine de Bethune    Martine Taelman    Nathalie de T' Serclaes    Clotilde Nyssens    Vincent Van Quickenborne   

herziening van de grondwet
rechten van het kind

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-327/1 2-327/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 3/2/2000
2-327/2 2-327/2 (PDF) Verslag namens de commissie 2/4/2003
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/2/2000   Indiening Doc. 2-327/1 2-327/1 (PDF)
30/3/2000   Inoverwegingneming
30/3/2000   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
28/3/2003   Inschrijving op agenda
4/4/2003   Algemene bespreking Hand. 2-286 Hand. 2-286 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
30/3/2000   Verzending naar commissie
26/3/2003   Inschrijving op agenda
26/3/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Ludwig Caluwť
26/3/2003   Bespreking
27/3/2003   Inschrijving op agenda
27/3/2003   Bespreking
28/3/2003   Inschrijving op agenda
28/3/2003   Bespreking
28/3/2003   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het ontwerp van verklaring tot herziening nr. 2-1549/1
2/4/2003   Inschrijving op agenda
2/4/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-327/2 2-327/2 (PDF)
4/4/2003   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 4/4/2003
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Vervallen 26/3/2003, 27/3/2003, 28/3/2003, 2/4/2003