S. 2-309 Dossierfiche K. 50-293

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 569 en 628 van het Gerechtelijk Wetboek
Regering G. Verhofstadt I  

burgerlijke stand
niet-beroepsmagistraat
buitenlandse staatsburger
naturalisatie
rechtsvordering
integratie van migranten
nationaliteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-293/1 Wetsontwerp 29/11/1999
K. 50-293/2 Amendement 20/12/1999
K. 50-293/3 Amendementen 22/12/1999
K. 50-293/4 Verslag namens de commissie 13/1/2000
K. 50-293/5 Tekst aangenomen door de commissie 13/1/2000
K. 50-293/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/1/2000
2-309/1 2-309/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 21/1/2000
2-309/2 2-309/2 (PDF) Verslag namens de commissie 9/2/2000
2-309/3 2-309/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 9/2/2000
2-309/4 2-309/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 17/2/2000
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
29/11/1999   Indiening Doc. K. 50-293/1
29/11/1999   De regering vraagt de spoedbehandeling
13/1/2000   Aanneming in commissie (ongewijzigd, met nieuw opschrift) Doc. K. 50-292/7
18/1/2000   Bespreking
Handelingen nr. 33, p. 5-31 + nr. 34, p. 5-36
19/1/2000   Bespreking
Handelingen nr. 35, p. 5 + p. 20-21
20/1/2000   Verzoek om verzending naar commissie (verworpen)
Handelingen nr. 36, p. 34-35
20/1/2000   Bespreking
Handelingen nr. 36, p. 46-47
20/1/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+85/-43/o8)
Handelingen nr. 36, p. 47-48
Doc. K. 50-293/6
20/1/2000   Aanneming na amendering door commissie
Enkel opschrift
  [S2] Behandeling door Senaat
21/1/2000   Overzending Doc. 2-309/1 2-309/1 (PDF)
21/1/2000   Verzending naar commissie: Justitie
10/2/2000   Inschrijving op agenda
17/2/2000   Algemene bespreking Hand. 2-28 Hand. 2-28 (PDF)
17/2/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-28 Hand. 2-28 (PDF)
17/2/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-10/o7) Hand. 2-29 Hand. 2-29 (PDF)
  Commissie: Justitie
21/1/2000   Verzending naar commissie
26/1/2000   Inschrijving op agenda
26/1/2000   Niet behandeld
2/2/2000   Inschrijving op agenda
2/2/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Meryem Kaçar, Jean-François Istasse
2/2/2000   Inleidende uiteenzetting
minister van Justitie
2/2/2000   Bespreking
2/2/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-0/o2)
2/2/2000   Aanneming zonder amendering
9/2/2000   Inschrijving op agenda
9/2/2000   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 2-309/2 2-309/2 (PDF)
9/2/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-309/3 2-309/3 (PDF)
17/2/2000   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 2-309/4 2-309/4 (PDF)
1/3/2000   Bekrachtiging en afkondiging
5/4/2000   Bekendmaking (10563)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 18/1/2000, 19/1/2000, 20/1/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/2/2000
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 2/2/2000, 9/2/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/3/2000 5/4/2000, blz 10563