S. 2-289 Dossierfiche K. 50-2305

Wetsontwerp tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen
Paul Tant   Patrick Dewael   Claude Eerdekens   Frank Vandenbroucke   Didier Reynders   Jacques LefŤvre   Olivier Deleuze   Gerolf Annemans   Annemie Van de Casteele  

financieel belang van de leden
afgevaardigde
minister
rijkdom
mandaat
politieke moraal

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-289/1 2-289/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer tijdens de vorige zittingsperiode en van verval ontheven 12/1/2000
2-289/2 2-289/2 (PDF) Amendementen 21/12/2000
2-289/3 2-289/3 (PDF) Amendementen 2/10/2001
2-289/4 2-289/4 (PDF) Amendementen 10/12/2002
2-289/5 2-289/5 (PDF) Amendementen 12/12/2002
2-289/6 2-289/6 (PDF) Amendementen 6/2/2003
2-289/7 2-289/7 (PDF) Verslag namens de commissie 6/2/2003
2-289/8 2-289/8 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 6/2/2003
K. 50-2305/1 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 14/2/2003
K. 50-2305/2 Verslag namens de commissie 4/4/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [S4] Behandeling door Senaat
12/1/2000   Ontheffing uit caduciteit (Senaat) Doc. 2-289/1 2-289/1 (PDF)
12/1/2000   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
6/2/2003   Inschrijving op agenda
13/2/2003   Algemene bespreking Hand. 2-269 Hand. 2-269 (PDF)
13/2/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-269 Hand. 2-269 (PDF)
13/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 2-270 Hand. 2-270 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
12/1/2000   Verzending naar commissie
9/11/2000   Inschrijving op agenda
9/11/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Michel Barbeaux, Guy Moens
9/11/2000   Regeling der werkzaamheden
8/11/2001   Inschrijving op agenda
8/11/2001   vraag om uitleg aan de minister van Ambtenarenzaken
De commissie wenst dat aan de minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen nadere uitleg wordt gevraagd over de impact van de Copernicushervorming op de twee wetsontwerpen
22/11/2001   Inschrijving op agenda
22/11/2001   Bespreking
13/12/2001   Inschrijving op agenda
13/12/2001   Artikelsgewijze bespreking
10/1/2002   Inschrijving op agenda
10/1/2002   Niet behandeld
25/4/2002   Inschrijving op agenda
25/4/2002   Niet behandeld
16/5/2002   Inschrijving op agenda
16/5/2002   Niet behandeld
9/7/2002   Inschrijving op agenda
9/7/2002   Bespreking
12/12/2002   Inschrijving op agenda
12/12/2002   Bespreking
23/1/2003   Inschrijving op agenda
23/1/2003   Niet behandeld
30/1/2003   Inschrijving op agenda
30/1/2003   Niet behandeld
6/2/2003   Inschrijving op agenda
6/2/2003   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0) Doc. 2-289/8 2-289/8 (PDF)
6/2/2003   Aanneming na amendering
6/2/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 2-289/7 2-289/7 (PDF)
  [K5] Behandeling door Kamer
13/2/2003   Overzending Doc. K. 50-2305/1
4/4/2003   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 50-2305/2
4/4/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 357, p. 24-27
8/4/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 358, p. 3-7
10/4/2003   Einde behandeling
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
19/12/2003   Ontheffing uit caduciteit
Zie 51-642
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Ontheven uit caduciteit  
[S4] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 13/2/2003
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 9/11/2000, 22/11/2001, 13/12/2001, 9/7/2002, 12/12/2002, 6/2/2003
[K5] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd 4/4/2003, 8/4/2003