S. 2-265 Dossierfiche K. 50-627

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 41 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof
Regering G. Verhofstadt I  

Grondwettelijk Hof (BelgiŽ)
griffies en parketten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-265/1 2-265/1 (PDF) Ontwerp van bijzondere wet 10/1/2000
2-265/2 2-265/2 (PDF) Amendement 30/3/2000
2-265/3 2-265/3 (PDF) Verslag namens de commissie 30/3/2000
2-265/4 2-265/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 30/3/2000
K. 50-627/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 4/5/2000
K. 50-627/2 Verslag namens de commissie 25/5/2000
K. 50-627/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 31/5/2000
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/1/2000   Indiening Doc. 2-265/1 2-265/1 (PDF)
10/1/2000   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
3/5/2000   Algemene bespreking Hand. 2-41 Hand. 2-41 (PDF)
3/5/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-41 Hand. 2-41 (PDF)
4/5/2000   Inschrijving op agenda
4/5/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+63/-0/o0) Hand. 2-42 Hand. 2-42 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
10/1/2000   Verzending naar commissie
30/3/2000   Inschrijving op agenda
30/3/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Michel Barbeaux
30/3/2000   Bespreking
30/3/2000   Amendement nr. 1 Doc. 2-265/2 2-265/2 (PDF)
30/3/2000   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o0)
30/3/2000   Aanneming na amendering
30/3/2000   Vertrouwen rapporteur
30/3/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-265/4 2-265/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
4/5/2000   Overzending Doc. K. 50-627/1
25/5/2000   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-627/2
31/5/2000   Bespreking
Handelingen nr. 59, p. 19
31/5/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-0/o41)
Handelingen nr. 59, p. 34-35
Doc. K. 50-627/3
31/5/2000   Aanneming zonder amendering
31/5/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/6/2000   Bekrachtiging en afkondiging
12/7/2000   Bekendmaking (24403-24404)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 3/5/2000, 4/5/2000
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 30/3/2000
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 31/5/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/6/2000 12/7/2000, blz 24403-24404