S. 2-250 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen
Sabine de Bethune    Erika Thijs    Ingrid van Kessel   

herziening van de grondwet
gelijke behandeling van man en vrouw
regering
politieke vertegenwoordiging
participatie van vrouwen
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-250/1 2-250/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 22/12/1999
2-250/2 2-250/2 (PDF) Verslag namens de commissie 2/4/2003
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/12/1999   Indiening Doc. 2-250/1 2-250/1 (PDF)
17/2/2000   Inoverwegingneming
17/2/2000   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
28/3/2003   Inschrijving op agenda
4/4/2003   Algemene bespreking Hand. 2-286 Hand. 2-286 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
17/2/2000   Verzending naar commissie
26/3/2003   Inschrijving op agenda
26/3/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Ludwig Caluw
26/3/2003   Bespreking
27/3/2003   Inschrijving op agenda
27/3/2003   Bespreking
28/3/2003   Inschrijving op agenda
28/3/2003   Bespreking
28/3/2003   Stemming over het geheel: verworpen (+9/-4/o0)
28/3/2003   Verwerping
2/4/2003   Inschrijving op agenda
2/4/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-250/2 2-250/2 (PDF)
4/4/2003   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 4/4/2003
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verworpen 26/3/2003, 27/3/2003, 28/3/2003, 2/4/2003