S. 2-1559 Dossierfiche K. 50-2355

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken wat betreft de vertalingen van de mondelinge verklaringen
Thierry Giet   Pierrette Cahay-André   Martine Dardenne   Fred Erdman   Karine Lalieux   Olivier Maingain   Fientje Moerman   Fauzaya Talhaoui   Jo Vandeurzen  

strafprocedure
gerechtszitting
burgerlijk geding
taalgebruik
slachtoffer
tolken
vertaling
beroep in de communicatiesector

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2355/1 Wetsvoorstel 12/3/2003
K. 50-2355/2 Amendementen 14/3/2003
K. 50-2355/3 Amendementen 18/3/2003
K. 50-2355/4 Verslag namens de commissie 19/3/2003
K. 50-2355/5 Tekst aangenomen door de commissie 19/3/2003
K. 50-2355/6 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 19/3/2003
K. 50-2355/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/3/2003
K. 50-2355/7 Aanvullend verslag 21/3/2003
2-1559/1 2-1559/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 24/3/2003
2-1559/2 2-1559/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/3/2003
2-1559/3 2-1559/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/4/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
12/3/2003   Indiening Doc. K. 50-2355/1
13/3/2003   Inoverwegingneming
13/3/2003   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 337, p. 52
19/3/2003   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
19/3/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-2355/4
19/3/2003   Terugzending naar commissie
19/3/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-2355/7
20/3/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 340, p. 63-69
20/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+111/-0/o15)
Integraal verslag nr. 341, p. 51-52
Doc. K. 50-2355/8
  Commissie: Justitie
19/3/2003   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
19/3/2003   Inschrijving op agenda
19/3/2003   Niet behandeld
19/3/2003   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
24/3/2003   Overzending Doc. 2-1559/1 2-1559/1 (PDF)
24/3/2003   Verzending naar commissie: Justitie
28/3/2003   Inschrijving op agenda
3/4/2003   Algemene bespreking Hand. 2-283 Hand. 2-283 (PDF)
3/4/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-283 Hand. 2-283 (PDF)
3/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o6) Hand. 2-284 Hand. 2-284 (PDF)
Doc. 2-1559/3 2-1559/3 (PDF)
24/3/2003   Verzending naar commissie
25/3/2003   Inschrijving op agenda
25/3/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-François Istasse
25/3/2003   Bespreking
25/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
25/3/2003   Aanneming zonder amendering
25/3/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1559/2 2-1559/2 (PDF)
3/4/2003   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
3/5/2003   Bekrachtiging en afkondiging
17/6/2003   Bekendmaking (32342-32343)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 20/3/2003
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/4/2003
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 25/3/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/5/2003 17/6/2003, blz 32342-32343