S. 2-1557 Dossierfiche K. 50-2310

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 357 en 362 van het Gerechtelijk Wetboek
Regering G. Verhofstadt I  

magistraat
loonpremie
tweetaligheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2310/1 Wetsontwerp 18/2/2003
K. 50-2310/2 Amendementen 11/3/2003
K. 50-2310/3 Verslag namens de commissie 18/3/2003
K. 50-2310/4 Tekst aangenomen door de commissie 18/3/2003
K. 50-2310/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/3/2003
2-1557/1 2-1557/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 24/3/2003
2-1557/2 2-1557/2 (PDF) Verslag namens de commissie 1/4/2003
2-1557/3 2-1557/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/4/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
18/2/2003   Indiening Doc. K. 50-2310/1
27/2/2003   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 333, p. 64-65
18/3/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-2310/3
20/3/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 340, p. 61
20/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 341, p. 51
Doc. K. 50-2310/5
20/3/2003   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
24/3/2003   Overzending Doc. 2-1557/1 2-1557/1 (PDF)
24/3/2003   Verzending naar commissie: Justitie
28/3/2003   Inschrijving op agenda
3/4/2003   Algemene bespreking Hand. 2-283 Hand. 2-283 (PDF)
3/4/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-283 Hand. 2-283 (PDF)
3/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o7) Hand. 2-284 Hand. 2-284 (PDF)
Doc. 2-1557/3 2-1557/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
24/3/2003   Verzending naar commissie
25/3/2003   Inschrijving op agenda
25/3/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-François Istasse
25/3/2003   Bespreking
25/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
25/3/2003   Aanneming zonder amendering
1/4/2003   Inschrijving op agenda
1/4/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 2-1557/2 2-1557/2 (PDF)
3/4/2003   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
22/4/2003   Bekrachtiging en afkondiging
9/5/2003   Bekendmaking (25156)
14/5/2003   Erratum (26062)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 20/3/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/4/2003
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 25/3/2003, 1/4/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/4/2003 9/5/2003, blz 25156
Errata
Op 14/5/2003, blz 26062