S. 2-1556 Dossierfiche K. 50-2142

Wetsontwerp tot invoeging van bijzondere maatregelen inzake aanstelling, bevordering en evaluatie van de leden gedetacheerd uit een politiedienst in de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten
Hugo Coveliers  

Vaste ComitÚs van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
beroepsloopbaan

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2142/1 Wetsvoorstel 22/11/2002
K. 50-2142/2 Amendementen 29/1/2003
K. 50-2142/3 Amendementen 27/2/2003
K. 50-2142/4 Amendementen 12/3/2003
K. 50-2142/5 Verslag namens de commissie 14/3/2003
K. 50-2142/6 Tekst aangenomen door de commissie 14/3/2003
K. 50-2142/7 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 19/3/2003
K. 50-2142/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/3/2003
2-1556/1 2-1556/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 24/3/2003
2-1556/2 2-1556/2 (PDF) Verslag namens de commissie 27/3/2003
2-1556/3 2-1556/3 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 27/3/2003
2-1556/4 2-1556/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/4/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
22/11/2002   Indiening Doc. K. 50-2142/1
5/12/2002   Inoverwegingneming
5/12/2002   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 287, p. 63
14/3/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-2142/5
19/3/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 339, p. 34-36
20/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+122/-0/o1)
Integraal verslag nr. 341, p. 54-56
Doc. K. 50-2142/8
20/3/2003   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
24/3/2003   Overzending Doc. 2-1556/1 2-1556/1 (PDF)
27/3/2003   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
28/3/2003   Inschrijving op agenda
2/4/2003   Algemene bespreking Hand. 2-282 Hand. 2-282 (PDF)
2/4/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-282 Hand. 2-282 (PDF)
3/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o5) Hand. 2-284 Hand. 2-284 (PDF)
Doc. 2-1556/4 2-1556/4 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
27/3/2003   Verzending naar commissie
27/3/2003   Inschrijving op agenda
27/3/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Christine Cornet d'Elzius
27/3/2003   Bespreking
27/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
27/3/2003   Aanneming zonder amendering
27/3/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1556/2 2-1556/2 (PDF)
27/3/2003   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 2-1556/3 2-1556/3 (PDF)
3/4/2003   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
3/5/2003   Bekrachtiging en afkondiging
1/7/2003   Bekendmaking (35236-35237)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 19/3/2003, 20/3/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 2/4/2003, 3/4/2003
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 27/3/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/5/2003 1/7/2003, blz 35236-35237