S. 2-1457 Dossierfiche K. 50-2457

Wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek en van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op een verzwaring van de straffen voor personen die zich schuldig maken aan smokkel van en handel in niet-begeleide minderjarigen
Nathalie de T' Serclaes    Martine Taelman    Marie-JosÚ Laloy    Sabine de Bethune    Paul Galand    Myriam Vanlerberghe    Clotilde Nyssens    Meryem Kašar   

verzwarende omstandigheid
mensenhandel
bedelarij
kinderbescherming
kind
minderjarigheid
prostitutie
strafrecht
illegale migratie
asielzoeker
politiek asiel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1457/1 2-1457/1 (PDF) Wetsvoorstel 6/2/2003
2-1457/2 2-1457/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/3/2003
2-1457/3 2-1457/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 3/4/2003
K. 50-2457/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 8/4/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/2/2003   Indiening Doc. 2-1457/1 2-1457/1 (PDF)
13/2/2003   Inoverwegingneming
13/2/2003   Verzending naar commissie: Justitie
28/3/2003   Inschrijving op agenda
2/4/2003   Algemene bespreking Hand. 2-282 Hand. 2-282 (PDF)
2/4/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-282 Hand. 2-282 (PDF)
3/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 2-284 Hand. 2-284 (PDF)
Doc. 2-1457/3 2-1457/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
13/2/2003   Verzending naar commissie
11/3/2003   Inschrijving op agenda
11/3/2003   Niet behandeld
18/3/2003   Inschrijving op agenda
18/3/2003   Niet behandeld
25/3/2003   Inschrijving op agenda
25/3/2003   Bespreking
25/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
25/3/2003   Aanneming zonder amendering
25/3/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1457/2 2-1457/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
3/4/2003   Overzending Doc. K. 50-2457/1
10/4/2003   Einde behandeling
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
19/12/2003   Ontheffing uit caduciteit
Zie 51-640
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Ontheven uit caduciteit  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 2/4/2003, 3/4/2003
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 25/3/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŰindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 4/4/2003 60 2/6/2003