S. 2-1450 Dossierfiche K. 50-2306

Wetsontwerp betreffende de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek naar de vervolging en de deportatie van de joden in BelgiŽ tijdens de Tweede Wereldoorlog
Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden  

jood
misdaad tegen de menselijkheid
nationaal-socialisme
Tweede Wereldoorlog
wetenschappelijk onderzoek
bestuurlijke verantwoordelijkheid
politieke verantwoordelijkheid
gedeporteerde
archief
naoorlogse periode

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1450/1 2-1450/1 (PDF) Verslag namens de commissie 11/2/2003
2-1450/2 2-1450/2 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 11/2/2003
2-1450/3 2-1450/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 13/2/2003
K. 50-2306/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 14/2/2003
K. 50-2306/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/4/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
30/1/2003   Indiening Doc. 2-1450/1 2-1450/1 (PDF)
30/1/2003   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
6/2/2003   Inschrijving op agenda
13/2/2003   Algemene bespreking Hand. 2-269 Hand. 2-269 (PDF)
13/2/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-270 Hand. 2-270 (PDF)
13/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 2-270 Hand. 2-270 (PDF)
Doc. 2-1450/3 2-1450/3 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
30/1/2003   Verzending naar commissie
30/1/2003   Inschrijving op agenda
30/1/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Martine Taelman, Marcel Cheron
30/1/2003   Bespreking
6/2/2003   Inschrijving op agenda
6/2/2003   Bespreking
6/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
6/2/2003   Aanneming zonder amendering
11/2/2003   Inschrijving op agenda
11/2/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-1450/1 2-1450/1 (PDF)
11/2/2003   Tekst aangenomen
door de commissie
Doc. 2-1450/2 2-1450/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
18/2/2003   Overzending Doc. K. 50-2306/1
2/4/2003   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 839
3/4/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 356, p. 33-34
3/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 356, p. 69-70
Hand. 2-284 Hand. 2-284 (PDF)
Doc. K. 50-2306/2
3/4/2003   Aanneming zonder amendering
3/4/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/5/2003   Bekrachtiging en afkondiging
2/6/2003   Bekendmaking (29903-29904)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/2/2003
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 30/1/2003, 6/2/2003, 11/2/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 3/4/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 19/2/2003 60 28/4/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/5/2003 2/6/2003, blz 29903-29904