S. 2-1437 Dossierfiche K. 50-2053

Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 328bis en tot wijziging van de artikelen 328 en 331bis van het Strafwetboek
Regering G. Verhofstadt I  

biologisch wapen
gevaarlijke stof
terrorisme
chemisch wapen
strafrecht
misdaad tegen de personen
strafsanctie
eigendomsdelict

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2053/1 Wetsontwerp 8/10/2002
K. 50-2053/2 Amendementen 7/1/2003
K. 50-2053/3 Verslag namens de commissie 17/1/2003
K. 50-2053/4 Tekst aangenomen door de commissie 17/1/2003
K. 50-2053/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/1/2003
2-1437/1 2-1437/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 10/2/2003
2-1437/2 2-1437/2 (PDF) Verslag namens de commissie 11/3/2003
2-1437/3 2-1437/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 20/3/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
8/10/2002   Indiening Doc. K. 50-2053/1
17/1/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-2053/3
23/1/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 316, p. 29
23/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+113/-0/o1)
Integraal verslag nr. 317, p. 37-38
Doc. K. 50-2053/5
23/1/2003   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
24/1/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
10/2/2003   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 285.
Doc. 2-1437/1 2-1437/1 (PDF)
10/2/2003   Verzending naar commissie: Justitie
13/3/2003   Inschrijving op agenda
20/3/2003   Algemene bespreking Hand. 2-276 Hand. 2-276 (PDF)
20/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o0) Hand. 2-277 Hand. 2-277 (PDF)
Doc. 2-1437/3 2-1437/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
10/2/2003   Verzending naar commissie
26/2/2003   Inschrijving op agenda
26/2/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Martine Taelman
26/2/2003   Bespreking
26/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-1/o0)
26/2/2003   Aanneming zonder amendering
11/3/2003   Inschrijving op agenda
11/3/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 2-1437/2 2-1437/2 (PDF)
20/3/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/3/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/4/2003   Bekrachtiging en afkondiging
5/5/2003   Bekendmaking (24069-24070)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 23/1/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/3/2003
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 26/2/2003, 11/3/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 25/1/2003 15 10/2/2003
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 285.
Onderzoekstermijn (S1) 11/2/2003 60 21/4/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/4/2003 5/5/2003, blz 24069-24070