S. 2-1429 Dossierfiche K. 50-1367

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de adoptie betreft
Regering G. Verhofstadt I  

internationale adoptie
burgerlijke rechtspraak
adoptierecht
jurisdictiebevoegdheid
territoriale bevoegdheid
adoptie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1367/1 Wetsontwerp 17/7/2001
K. 50-1367/2 Amendement 28/11/2002
K. 50-1367/4 Tekst aangenomen door de commissie 10/1/2003
K. 50-1367/3 Verslag namens de commissie 13/1/2003
K. 50-1367/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/1/2003
2-1429/1 2-1429/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 17/1/2003
2-1429/2 2-1429/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/2/2003
2-1429/3 2-1429/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/2/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
17/7/2001   Indiening Doc. K. 50-1367/1
10/1/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-1366/11
16/1/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 313, p. 30-56
16/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+116/-0/o14)
Integraal verslag nr. 314, p. 14
Doc. K. 50-1367/5
16/1/2003   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
17/1/2003   Overzending Doc. 2-1429/1 2-1429/1 (PDF)
17/1/2003   Verzending naar commissie: Justitie
20/2/2003   Inschrijving op agenda
27/2/2003   Algemene bespreking Hand. 2-272 Hand. 2-272 (PDF)
27/2/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-272 Hand. 2-272 (PDF)
27/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-0/o6) Hand. 2-273 Hand. 2-273 (PDF)
Doc. 2-1429/3 2-1429/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
17/1/2003   Verzending naar commissie
12/2/2003   Inschrijving op agenda
12/2/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Martine Taelman, Nathalie de T' Serclaes
12/2/2003   Bespreking
19/2/2003   Inschrijving op agenda
19/2/2003   Bespreking
19/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
19/2/2003   Aanneming zonder amendering
25/2/2003   Inschrijving op agenda
25/2/2003   Goedkeuring verslag
Eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 2-1429/2 2-1429/2 (PDF)
27/2/2003   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
13/3/2003   Bekrachtiging en afkondiging
16/5/2003   Bekendmaking (26955-26956)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 16/1/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/2/2003
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 12/2/2003, 19/2/2003, 25/2/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/3/2003 16/5/2003 , blz 26955-26956

Kruispuntbank van de wetgeving