S. 2-1426 Dossierfiche K. 50-2131

Wetsontwerp tot wijziging van sommige aspecten van de wetgeving met betrekking tot de inrichting en de werkwijze van de afdeling wetgeving van de Raad van State
Regering G. Verhofstadt I  

administratieve rechtspraak
wetgeving
judiciŽle hervorming
advies
wetgevende procedure
wettekst
magistraat
regelgevingsbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2131/1 Wetsontwerp 20/11/2002
K. 50-2131/2 Amendementen 27/11/2002
K. 50-2131/3 Amendementen 28/11/2002
K. 50-2131/4 Amendementen 4/12/2002
K. 50-2131/6 Amendementen 12/12/2002
K. 50-2131/7 Amendementen 18/12/2002
K. 50-2131/5 Amendementen 10/1/2003
K. 50-2131/8 Verslag namens de commissie 10/1/2003
K. 50-2131/9 Tekst aangenomen door de commissie 10/1/2003
K. 50-2131/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/1/2003
2-1426/1 2-1426/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 17/1/2003
2-1426/2 2-1426/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/1/2003
2-1426/3 2-1426/3 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 13/2/2003
2-1426/4 2-1426/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/2/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
20/11/2002   Indiening Doc. K. 50-2131/1
28/11/2002   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 285, p. 22
10/1/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-2131/8
15/1/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 312, p. 1-10
16/1/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 314, p. 10-11
16/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+83/-46/o1)
Integraal verslag nr. 314, p. 11-13
Hand. 2-262 Hand. 2-262 (PDF)
Doc. K. 50-2131/10
16/1/2003   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
17/1/2003   Overzending Doc. 2-1426/1 2-1426/1 (PDF)
17/1/2003   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
6/2/2003   Inschrijving op agenda
13/2/2003   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1426/3 2-1426/3 (PDF)
13/2/2003   Algemene bespreking Hand. 2-270 Hand. 2-270 (PDF)
13/2/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-270 Hand. 2-270 (PDF)
13/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-10/o6) Hand. 2-270 Hand. 2-270 (PDF)
Doc. 2-1426/4 2-1426/4 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
17/1/2003   Verzending naar commissie
28/1/2003   Inschrijving op agenda
28/1/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille, Georges Dallemagne
28/1/2003   Bespreking
28/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-1/o0)
28/1/2003   Aanneming zonder amendering
28/1/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1426/2 2-1426/2 (PDF)
13/2/2003   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
2/4/2003   Bekrachtiging en afkondiging
14/5/2003   Bekendmaking (26055-26057)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 15/1/2003, 16/1/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/2/2003
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 28/1/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/4/2003 14/5/2003, blz 26055-26057