S. 2-1410 Dossierfiche K. 50-1836

Wetsontwerp houdende toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking gesteld van de federale politie
Regering G. Verhofstadt I  

georganiseerde misdaad
politie
economisch delict
belastingfraude
belastingadministratie
gerechtelijke politie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1836/1 Wetsontwerp 29/5/2002
K. 50-1836/2 Verslag namens de commissie 16/12/2002
K. 50-1836/3 Tekst verbeterd door de commissie 16/12/2002
K. 50-1836/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/12/2002
2-1410/1 2-1410/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 20/1/2003
2-1410/2 2-1410/2 (PDF) Amendementen 29/1/2003
2-1410/3 2-1410/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/2/2003
2-1410/4 2-1410/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 18/2/2003
2-1410/5 2-1410/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 27/2/2003
K. 50-1836/5 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 12/3/2003
K. 50-1836/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/3/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
29/5/2002   Indiening Doc. K. 50-1836/1
10/12/2002   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 50-1836/2
17/12/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 304, p. 40
18/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 306, p. 40-41
Doc. K. 50-1836/4
18/12/2002   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
19/12/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
20/1/2003   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 270.
Doc. 2-1410/1 2-1410/1 (PDF)
20/1/2003   Verzending naar commissie: Justitie
20/2/2003   Inschrijving op agenda
27/2/2003   Algemene bespreking Hand. 2-272 Hand. 2-272 (PDF)
27/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o0) Hand. 2-273 Hand. 2-273 (PDF)
Doc. 2-1410/5 2-1410/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
20/1/2003   Verzending naar commissie
29/1/2003   Inschrijving op agenda
29/1/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Meryem Kaçar, Jean-François Istasse
29/1/2003   Bespreking
5/2/2003   Inschrijving op agenda
5/2/2003   Bespreking
11/2/2003   Inschrijving op agenda
11/2/2003   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o0)
11/2/2003   Aanneming na amendering
18/2/2003   Inschrijving op agenda
18/2/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-1410/3 2-1410/3 (PDF)
18/2/2003   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 2-1410/4 2-1410/4 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
27/2/2003   Overzending Doc. K. 50-1836/5
18/3/2003   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 813
20/3/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 340, p. 60-61
20/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 341, p. 50-51
Doc. K. 50-1836/6
20/3/2003   Aanneming zonder amendering
20/3/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/4/2003   Bekrachtiging en afkondiging
12/5/2003   Bekendmaking (25500-25501)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 17/12/2002, 18/12/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 27/2/2003
Commissie: Justitie
Geamendeerd 29/1/2003, 5/2/2003, 11/2/2003, 18/2/2003
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 20/3/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 20/12/2002 15 20/1/2003
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 270.
Onderzoekstermijn (S1) 21/1/2003 60 31/3/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/4/2003 12/5/2003, blz 25500-25501