S. 2-1350 Dossierfiche K. 50-2424

Wetsontwerp om de verkoop van tabak aan jongeren te verbieden
Guy Moens   

jongere
kinderbescherming
tabak
nicotineverslaving
verkoopvergunning

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1350/1 2-1350/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/11/2002
2-1350/2 2-1350/2 (PDF) Amendementen 27/2/2003
2-1350/3 2-1350/3 (PDF) Amendementen 19/3/2003
2-1350/4 2-1350/4 (PDF) Verslag namens de commissie 26/3/2003
2-1350/5 2-1350/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 26/3/2003
2-1350/6 2-1350/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 27/3/2003
K. 50-2424/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 1/4/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/11/2002   Indiening Doc. 2-1350/1 2-1350/1 (PDF)
14/11/2002   Inoverwegingneming
14/11/2002   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
20/3/2003   Inschrijving op agenda
27/3/2003   Algemene bespreking Hand. 2-279 Hand. 2-279 (PDF)
27/3/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-279 Hand. 2-279 (PDF)
27/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+38/-0/o18) Hand. 2-279 Hand. 2-279 (PDF)
Doc. 2-1350/6 2-1350/6 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
14/11/2002   Verzending naar commissie
27/11/2002   Inschrijving op agenda
27/11/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Michel Barbeaux
27/11/2002   Bespreking
26/2/2003   Inschrijving op agenda
26/2/2003   Niet behandeld
19/3/2003   Inschrijving op agenda
19/3/2003   Bespreking
19/3/2003   Stemming over het geheel: geamendeerd (+6/-0/o3)
19/3/2003   Aanneming na amendering
26/3/2003   Inschrijving op agenda
26/3/2003   Goedkeuring verslag
eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-1350/4 2-1350/4 (PDF)
26/3/2003   Tekst aangenomen Doc. 2-1350/5 2-1350/5 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
31/3/2003   Overzending Doc. K. 50-2424/1
10/4/2003   Einde behandeling
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
19/12/2003   Ontheffing uit caduciteit
Zie 51-635
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Ontheven uit caduciteit  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 27/3/2003
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 27/11/2002, 19/3/2003, 26/3/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 1/4/2003 60 30/5/2003