S. 2-1233 Dossierfiche K. 50-1853

Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de afschaffing of herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, geco÷rdineerd op 13 maart 1991
Regering G. Verhofstadt I  

landbouwbeleid
onderzoeksorganisme
Agentschap voor Buitenlandse Handel
instelling van openbaar nut
buitenlandse handel
bevoegdheidsoverdracht
landbouwkundig onderzoek
gewestvorming
institutionele hervorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1853/1 Wetsontwerp 10/6/2002
K. 50-1853/2 Verslag namens de commissie 1/7/2002
K. 50-1853/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 4/7/2002
2-1233/1 2-1233/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 5/7/2002
2-1233/2 2-1233/2 (PDF) Amendementen 8/7/2002
2-1233/3 2-1233/3 (PDF) Verslag namens de commissie 15/7/2002
2-1233/4 2-1233/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 18/7/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
10/6/2002   Indiening Doc. K. 50-1853/1
20/6/2002   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 241, p. 39
1/7/2002   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1853/2
3/7/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 246, p. 8-9
4/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+104/-41/o0)
Integraal verslag nr. 247, p. 50-51
Doc. K. 50-1853/3
4/7/2002   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
5/7/2002   Overzending Doc. 2-1233/1 2-1233/1 (PDF)
5/7/2002   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
17/7/2002   Inschrijving op agenda
18/7/2002   Algemene bespreking Hand. 2-222 Hand. 2-222 (PDF)
18/7/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-222 Hand. 2-222 (PDF)
18/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-19/o0) Hand. 2-223 Hand. 2-223 (PDF)
Doc. 2-1233/4 2-1233/4 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
5/7/2002   Verzending naar commissie
9/7/2002   Inschrijving op agenda
9/7/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Guy Moens
9/7/2002   Bespreking
9/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-2/o0)
9/7/2002   Aanneming zonder amendering
15/7/2002   Inschrijving op agenda
15/7/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-1233/3 2-1233/3 (PDF)
18/7/2002   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
2/8/2002   Bekrachtiging en afkondiging
15/8/2002   Bekendmaking (35144-35145)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 3/7/2002, 4/7/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/7/2002
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 9/7/2002, 15/7/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/8/2002 15/8/2002, blz 35144-35145