S. 2-1213 Dossierfiche                  

Evaluatie van het tweede rapport over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind
Werkgroep "Rechten van het kind" (Justitie en Sociale Aangelegenheden)  

rechten van het kind
parlementair toezicht
verslag over de werkzaamheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1213/1 2-1213/1 (PDF) Verslag namens de werkgroep 23/1/2003
2-1213/2 2-1213/2 (PDF) Verslag namens de verenigde commissies 5/2/2003
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/6/2002   Indiening
26/6/2002   Verzending naar werkgroep: Werkgroep "Rechten van het kind" (Justitie en Sociale Aangelegenheden)
5/2/2003   Verzending naar verenigde commissies: Just./Soc. Aang.
  Werkgroep "Rechten van het kind" (Justitie en Sociale Aangelegenheden)
26/6/2002   Verzending naar werkgroep
26/6/2002   Inschrijving op agenda
26/6/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Martine Taelman
26/6/2002   Hoorzitting met de heer Wťry, adjunct-adviseur bij het ministerie van Justitie
26/6/2002   Hoorzitting met de heer Maes, deskundige bij het kabinet van de minister van Justitie
19/12/2002   Inschrijving op agenda
19/12/2002   Niet behandeld
16/1/2003   Inschrijving op agenda
16/1/2003   Niet behandeld
23/1/2003   Inschrijving op agenda
23/1/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (7 stemmen)
Doc. 2-1213/1 2-1213/1 (PDF)
5/2/2003   Verzending naar verenigde commissies
5/2/2003   Inschrijving op agenda
5/2/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Meryem KaÁar, Marie-Josť Laloy
5/2/2003   Goedkeuring van het verslag van de werkgroep
Het verslag van de werkgroep "Rechten van het kind" is eenparig goedgekeurd (23 stemmen)
5/2/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1213/2 2-1213/2 (PDF)
10/4/2003   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 26/6/2002
Werkgroep "Rechten van het kind" (Justitie en Sociale Aangelegenheden)
Behandeling beŽindigd 26/6/2002
Commissie: Just./Soc. Aang.
Behandeling beŽindigd 5/2/2003