S. 2-1198 Dossierfiche K. 50-1553

Wetsontwerp tot wijziging van deel II, boek II, titel V, van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht en tot intrekking van de wet van 7 mei 1999 tot wijziging, wat het tuchtrecht voor de leden van de Rechterlijke Orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek

Regering G. Verhofstadt I  

magistraat
griffies en parketten
tuchtprocedure

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1553/1 Wetsontwerp 7/12/2001
K. 50-1553/2 Advies van de Hoge Raad voor de Justitie 26/2/2002
K. 50-1553/3 Amendementen 16/4/2002
K. 50-1553/4 Amendementen 29/4/2002
K. 50-1553/5 Amendementen 30/4/2002
K. 50-1553/6 Amendementen 22/5/2002
K. 50-1553/7 Verslag namens de commissie 3/6/2002
K. 50-1553/8 Tekst aangenomen door de commissie 3/6/2002
K. 50-1553/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 6/6/2002
2-1198/1 2-1198/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 7/6/2002
2-1198/2 2-1198/2 (PDF) Verslag namens de commissie 12/6/2002
2-1198/3 2-1198/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/6/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
7/12/2001   Indiening Doc. K. 50-1553/1
26/2/2002   Ontvangst extern advies: Hoge Raad voor de Justitie Doc. K. 50-1553/2
3/6/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1553/7
6/6/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 237, p. 43-52 + nr. 238, p. 24-26
6/6/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+79/-29/o19)
Integraal verslag nr. 238, p. 26-27
Doc. K. 50-1553/9
6/6/2002   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
7/6/2002   Overzending Doc. 2-1198/1 2-1198/1 (PDF)
7/6/2002   Verzending naar commissie: Justitie
20/6/2002   Inschrijving op agenda
27/6/2002   Algemene bespreking Hand. 2-213 Hand. 2-213 (PDF)
27/6/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-213 Hand. 2-213 (PDF)
27/6/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-5/o3) Hand. 2-214 Hand. 2-214 (PDF)
  Commissie: Justitie
7/6/2002   Verzending naar commissie
11/6/2002   Inschrijving op agenda
11/6/2002   Niet behandeld
12/6/2002   Inschrijving op agenda
12/6/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Martine Taelman
12/6/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+6/-0/o2)
12/6/2002   Aanneming zonder amendering
12/6/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1198/2 2-1198/2 (PDF)
27/6/2002   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 2-1198/3 2-1198/3 (PDF)
7/7/2002   Bekrachtiging en afkondiging
14/8/2002   Bekendmaking (34919-34932)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 6/6/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/6/2002
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 12/6/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/7/2002 14/8/2002, blz 34919-34932