S. 2-1157 Dossierfiche K. 50-1353

Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in verband met het erfrecht van de langstlevende echtgenoot
Jef Valkeniers   Geert Bourgeois   Hugo Coveliers   Thierry Giet   Jacqueline Herzet   Servais Verherstraeten   Jean-Jacques Viseur  

kinderbescherming
weduwschap
erfenis
huwelijk
vruchtgebruik
eigendom van goederen
huwelijksrecht
erfrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1353/1 Wetsvoorstel 13/7/2001
K. 50-1353/2 Amendementen 18/9/2001
K. 50-1353/3 Amendementen 25/3/2002
K. 50-1353/4 Amendementen 16/4/2002
K. 50-1353/5 Verslag namens de commissie 29/4/2002
K. 50-1353/6 Tekst aangenomen door de commissie 29/4/2002
K. 50-1353/7 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 30/4/2002
K. 50-1353/8 Aanvullend verslag 16/5/2002
K. 50-1353/9 Tekst aangenomen door de commissie 16/5/2002
K. 50-1353/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/5/2002
2-1157/1 2-1157/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 3/6/2002
2-1157/2 2-1157/2 (PDF) Amendementen 19/11/2002
2-1157/3 2-1157/3 (PDF) Advies van de Raad van State 7/3/2003
2-1157/4 2-1157/4 (PDF) Amendementen 18/3/2003
2-1157/5 2-1157/5 (PDF) Verslag namens de commissie 25/3/2003
2-1157/6 2-1157/6 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 25/3/2003
2-1157/7 2-1157/7 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 26/3/2003
2-1157/8 2-1157/8 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 27/3/2003
K. 50-1353/11 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 27/3/2003
K. 50-1353/12 Verslag namens de commissie 31/3/2003
K. 50-1353/13 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 1/4/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
13/7/2001   Indiening Doc. K. 50-1353/1
11/10/2001   Inoverwegingneming
29/4/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-1353/5
2/5/2002   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 225, p. 24-25
16/5/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-1353/8
16/5/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 230, p. 53-54
16/5/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+134/-0/o9)
Integraal verslag nr. 231, p. 50
Doc. K. 50-1353/10
16/5/2002   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
17/5/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
3/6/2002   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 2-1157/1 2-1157/1 (PDF)
3/6/2002   Verzending naar commissie: Justitie
28/11/2002   Externe adviesaanvraag: Raad van State
7/3/2003   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 2-1157/3 2-1157/3 (PDF)
13/3/2003   Inschrijving op agenda
20/3/2003   Inschrijving op agenda
26/3/2003   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1157/7 2-1157/7 (PDF)
26/3/2003   Algemene bespreking Hand. 2-278 Hand. 2-278 (PDF)
26/3/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-278 Hand. 2-278 (PDF)
27/3/2003   Stemming over het geheel: geamendeerd (+48/-5/o4) Hand. 2-279 Hand. 2-279 (PDF)
Doc. 2-1157/8 2-1157/8 (PDF)
  Commissie: Justitie
3/6/2002   Verzending naar commissie
10/7/2002   Inschrijving op agenda
10/7/2002   Niet behandeld
13/11/2002   Inschrijving op agenda
13/11/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Martine Taelman
13/11/2002   Bespreking
19/11/2002   Inschrijving op agenda
19/11/2002   Bespreking
26/11/2002   Inschrijving op agenda
26/11/2002   Commissie wenst extern advies: Raad van State
11/12/2002   Inschrijving op agenda
11/12/2002   Hoorzitting met mevrouw M. Puelinckx-Coene, professor aan de UIA
11/12/2002   Hoorzitting met de heer J.-L. Renchon, professor aan de UCL
12/3/2003   Inschrijving op agenda
12/3/2003   Bespreking
18/3/2003   Inschrijving op agenda
18/3/2003   Bespreking
18/3/2003   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-3/o3)
18/3/2003   Aanneming na amendering
25/3/2003   Inschrijving op agenda
25/3/2003   Goedkeuring verslag
Eenparig, 8 stemmen
Doc. 2-1157/5 2-1157/5 (PDF)
25/3/2003   Tekst aangenomen Doc. 2-1157/6 2-1157/6 (PDF)
10/10/2002   Opschorting termijn
convocatie POC
16/10/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30
Doc. 2-82/42 2-82/42 (PDF)
17/10/2002   Hervatting termijn
22/11/2002   Opschorting termijn
convocatie
28/11/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
Verzoek dient geen doel meer
Doc. 2-82/44 2-82/44 (PDF)
29/11/2002   Hervatting termijn
29/11/2002   Opschorting termijn
Adviesaanvraag Raad van State
11/3/2003   Hervatting termijn
14/3/2003   Opschorting termijn
convocatie POC
19/3/2003   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30 + 4
Doc. 2-82/52 2-82/52 (PDF)
20/3/2003   Hervatting termijn
  [K3] Behandeling door Kamer
27/3/2003   Overzending Doc. K. 50-1353/11
31/3/2003   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1353/12
1/4/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 352, p. 43-44
1/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+112/-1/o7)
Integraal verslag nr. 352, p. 63
Doc. K. 50-1353/13
1/4/2003   Aanneming zonder amendering
1/4/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/4/2003   Bekrachtiging en afkondiging
22/5/2003   Bekendmaking (28223-28224)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 16/5/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 26/3/2003, 27/3/2003
Commissie: Justitie
Geamendeerd 13/11/2002, 19/11/2002, 26/11/2002, 11/12/2002, 12/3/2003, 18/3/2003, 25/3/2003
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 1/4/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 18/5/2002 15 3/6/2002
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 4/6/2002 12
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 4/6/2002 12 6/11/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30
Onderzoekstermijn (S1) 4/6/2002 42 6/12/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
Verzoek dient geen doel meer
Onderzoekstermijn (S1) 4/6/2002 15
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 4/6/2002 60 21/10/2002
Opschorting termijn
convocatie
Onderzoekstermijn (S1) 4/6/2002 15
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30 + 4
Onderzoekstermijn (S1) 4/6/2002 16 4/4/2003
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 4/6/2002 15 13/12/2002
Opschorting termijn
Adviesaanvraag Raad van State
Onderzoekstermijn (S1) 4/6/2002 15
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 4/6/2002 15 25/3/2003
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 4/6/2002 12
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 4/6/2002 12 31/3/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/4/2003 22/5/2003, blz 28223-28224