S. 2-1156 Dossierfiche K. 50-1083

Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 442bis in het Wetboek van strafvordering
Geert Bourgeois   Karel Van Hoorebeke  

strafprocedure
Europees Verdrag voor de rechten van de mens
Europees Hof voor de rechten van de mens
rechtsmiddel
internationaal recht-intern recht
rechten van de mens
Raad van Europa
schadevergoeding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1083/1 Wetsvoorstel 7/2/2001
K. 50-1083/2 Amendement 19/2/2001
K. 50-1083/3 Amendementen 18/4/2001
K. 50-1083/4 Amendementen 24/4/2001
K. 50-1083/5 Amendementen 9/10/2001
K. 50-1083/6 Amendementen 21/2/2002
K. 50-1083/7 Amendement 5/3/2002
K. 50-1083/8 Verslag namens de commissie 3/5/2002
K. 50-1083/9 Tekst aangenomen door de commissie 3/5/2002
K. 50-1083/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/5/2002
2-1156/1 2-1156/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 3/6/2002
2-1156/3 2-1156/3 (PDF) Advies van de Raad van State 7/3/2003
2-1156/2 2-1156/2 (PDF) Amendementen 18/3/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
7/2/2001   Indiening Doc. K. 50-1083/1
15/2/2001   Inoverwegingneming
15/2/2001   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 109, p. 32-33
3/5/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-1083/8
16/5/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 230, p. 48-53
16/5/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 231, p. 49
Doc. K. 50-1083/10
16/5/2002   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
17/5/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
3/6/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 160.
Doc. 2-1156/1 2-1156/1 (PDF)
3/6/2002   Verzending naar commissie: Justitie
21/11/2002   Externe adviesaanvraag: Raad van State
11/3/2003   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 2-1156/3 2-1156/3 (PDF)
13/3/2003   Inschrijving op agenda
  Commissie: Justitie
3/6/2002   Verzending naar commissie
10/7/2002   Inschrijving op agenda
10/7/2002   Niet behandeld
6/11/2002   Inschrijving op agenda
6/11/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Clotilde Nyssens
6/11/2002   Bespreking
13/11/2002   Inschrijving op agenda
13/11/2002   Niet behandeld
20/11/2002   Inschrijving op agenda
20/11/2002   Commissie wenst extern advies: Raad van State
12/3/2003   Inschrijving op agenda
12/3/2003   Niet behandeld
18/3/2003   Inschrijving op agenda
18/3/2003   Bespreking
25/3/2003   Inschrijving op agenda
25/3/2003   Niet behandeld
26/3/2003   Inschrijving op agenda
26/3/2003   Uitgesteld
10/10/2002   Opschorting termijn
convocatie POC
16/10/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30
Doc. 2-82/42 2-82/42 (PDF)
17/10/2002   Hervatting termijn
21/11/2002   Opschorting termijn
Advies Raad van State
12/3/2003   Hervatting termijn
14/3/2003   Opschorting termijn
convocatie POC
19/3/2003   Beslissing POC (kwalificatie)
78 => 77
Doc. 2-82/52 2-82/52 (PDF)
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Caduc  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 16/5/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
In behandeling 6/11/2002, 20/11/2002, 18/3/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 18/5/2002 15 3/6/2002
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 4/6/2002 12
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 160.
Onderzoekstermijn (S1) 4/6/2002 60 21/10/2002
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 4/6/2002 12 6/11/2002
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 4/6/2002 14
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30
Onderzoekstermijn (S1) 4/6/2002 42 6/12/2002
Opschorting termijn
Advies Raad van State
Onderzoekstermijn (S1) 4/6/2002 16
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 4/6/2002 16 27/3/2003