S. 2-1045 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 5bis van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot het informatierecht van de slachtoffers
Philippe Monfils   

gerechtelijk onderzoek
strafprocedure
recht op informatie
slachtoffer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1045/1 2-1045/1 (PDF) Wetsvoorstel 7/2/2002
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/2/2002   Indiening Doc. 2-1045/1 2-1045/1 (PDF)
21/2/2002   Inoverwegingneming
  Commissie: Justitie
21/2/2002   Verzending naar commissie
10/4/2003   Einde behandeling
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd