S. 2-1016 Dossierfiche K. 50-1612

Verlenging van de werkzaamheden van de aanvullende kamers van de hoven van beroep

gerechtelijke achterstand
hogere rechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1016/1 2-1016/1 (PDF) Verslag namens de commissie 29/1/2002
2-1016/2 2-1016/2 (PDF) Voorstel van besluit aangenomen door de commissie 29/1/2002
K. 50-1612/2 Voorstel van besluit aangenomen door de commissie 30/1/2002
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
29/1/2002   Indiening
29/1/2002   Verzending naar commissie: Justitie
31/1/2002   Inschrijving op agenda
7/2/2002   Algemene bespreking Hand. 2-179 Hand. 2-179 (PDF)
7/2/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o0) Hand. 2-180 Hand. 2-180 (PDF)
7/2/2002   Aanneming zonder amendering
  [K2] Behandeling door Kamer
29/1/2002   Indiening
29/1/2002   Verzending naar commissie : Justitie
29/1/2002   Aanwijzing rapporteur(s) : Fientje Moerman, Jean-FranÁois Istasse
29/1/2002   Bespreking
29/1/2002   Voorstel tot verlenging
De commissie stelt bij eenparigheid (10 stemmen) voor de werkzaamheden van de aanvullende kamers van de hoven van beroep te verlengen met 2 jaar
29/1/2002   Vertrouwen aan de rapporteurs Doc. 2-1016/1 2-1016/1 (PDF)
29/1/2002   Tekst aangenomen Doc. K. 50-1612/2
29/1/2002   Einde behandeling in de commissie voor de Justitie
31/1/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 203, p. 38-39
31/1/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 203, p. 52
  Commissie: Justitie
29/1/2002   Verzending naar commissie
29/1/2002   Inschrijving op agenda
29/1/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-FranÁois Istasse, Fientje Moerman
29/1/2002   Bespreking
29/1/2002   Voorstel tot verlenging
De commissie stelt bij eenparigheid (8 stemmen) voor de werkzaamheden van de aanvullende kamers van de hoven van beroep te verlengen met 2 jaar
29/1/2002   Vertrouwen aan de rapporteurs Doc. 2-1016/1 2-1016/1 (PDF)
29/1/2002   Tekst aangenomen Doc. 2-1016/2 2-1016/2 (PDF)
29/1/2002   Einde behandeling
in de commissie voor de Justitie
7/2/2002   Aan de minister van Justitie medegedeeld
7/2/2002   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 7/2/2002
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 29/1/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 31/1/2002