S. 2-101 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de regeling van de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed in het internationaal privaatrecht en tot opheffing van de wet van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste een van de echtgenoten een vreemdeling is
Jean-François Istasse    Philippe Mahoux   

internationaal privaatrecht
gemengd huwelijk
echtscheiding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-101/1 2-101/1 (PDF) Wetsvoorstel 8/10/1999
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/10/1999   Indiening Doc. 2-101/1 2-101/1 (PDF)
18/10/1999   Inoverwegingneming
18/10/1999   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
18/10/1999   Verzending naar commissie
26/10/1999   Inschrijving op agenda
26/10/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Iris Van Riet
8/12/1999   Inschrijving op agenda
8/12/1999   Bespreking
13/3/2002   Inschrijving op agenda
13/3/2002   Bespreking
20/3/2002   Inschrijving op agenda
20/3/2002   Hoorzitting met professor J. Erauw, Universiteit Gent
20/3/2002   Hoorzitting met professor M. Fallon, UCL
20/3/2002   Hoorzitting met professor M.-C. Foblets, KULeuven
20/3/2002   Hoorzitting met mevrouw H. Guerra, vzw Vrouwenstem
20/3/2002   Hoorzitting met mevrouw K. Khourcha, plate-forme répudiation
20/3/2002   Hoorzitting met mevrouw S. Ben Abdel Kader, Conseil des femmes francophones
20/3/2002   Gedachtewisseling
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Justitie
In behandeling 26/10/1999, 8/12/1999, 13/3/2002, 20/3/2002