S. 1-975 Dossierfiche K. 49-1435

Wetsontwerp betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten
Regering J.-L. Dehaene II  

politie
openbare veiligheid
ASTRID

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1435/1 Wetsontwerp 20/2/1998
K. 49-1435/2 Amendement 17/3/1998
K. 49-1435/3 Amendementen 25/3/1998
K. 49-1435/4 Amendement 26/3/1998
K. 49-1435/5 Amendementen 22/4/1998
K. 49-1435/6 Verslag namens de commissie 30/4/1998
K. 49-1435/7 Tekst aangenomen door de commissie 30/4/1998
K. 49-1435/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/5/1998
1-975/1 1-975/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 8/5/1998
1-975/2 1-975/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/5/1998
1-975/3 1-975/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 19/5/1998
1-975/4 1-975/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 28/5/1998
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
20/2/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1435/1
6/5/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 244, p. 8666-8677)
7/5/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 245, p. 8720)
7/5/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+84/-14/o32)
(Handelingen nr. 245, p. 8720-8721)
Doc. K. 49-1435/8
7/5/1998   Aanneming na amendering
11/3/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/27 1-82/27 (PDF)
11/3/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/27 1-82/27 (PDF)
8/5/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-975/1 1-975/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
13/5/1998   Uitoefening evocatierecht
13/5/1998   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
20/5/1998   Inschrijving op agenda plenaire
27/5/1998   Algemene bespreking Hand. 1-187 Hand. 1-187 (PDF)
28/5/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-189 Hand. 1-189 (PDF)
Doc. 1-975/4 1-975/4 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
13/5/1998   Verzending naar commissie
19/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
19/5/1998   Aanwijzing rapporteur(s)
19/5/1998   Bespreking
19/5/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-0/o1), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-975/2 1-975/2 (PDF)
19/5/1998   Vertrouwen rapporteur
19/5/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-975/3 1-975/3 (PDF)
28/5/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
8/6/1998   Bekrachtiging en afkondiging
13/6/1998   Bekendmaking (19453-19457)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 6/5/1998, 7/5/1998
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 27/5/1998, 28/5/1998
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 19/5/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 9/5/1998 5 13/5/1998
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 158
Onderzoekstermijn (S1) 14/5/1998 30 12/6/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/6/1998 13/6/1998, blz 19453-19457