S. 1-911 Dossierfiche K. 49-1909

Wetsontwerp houdende inkorting van de administratieve hechtenis van buitenlanders die illegaal op het Belgisch grondgebied verblijven
Anne-Marie Lizin    Roger Lallemand    Nadia Merchiers   

illegale migratie
politiek asiel
gevangenisstraf
verblijfsrecht
toelating van vreemdelingen
asielzoeker

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-911/1 1-911/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/3/1998
1-911/2 1-911/2 (PDF) Amendementen 24/11/1998
1-911/3 1-911/3 (PDF) Amendement 1/12/1998
1-911/4 1-911/4 (PDF) Verslag namens de commissie 15/12/1998
1-911/5 1-911/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 15/12/1998
1-911/6 1-911/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 17/12/1998
K. 49-1909/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 5/1/1999
K. 49-1909/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 22/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
12/3/1998   Indiening voorstel Doc. 1-911/1 1-911/1 (PDF)
2/4/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
2/4/1998   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
10/12/1998   Inschrijving op agenda plenaire
17/12/1998   Algemene bespreking Hand. 1-234 Hand. 1-234 (PDF)
17/12/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-234 Hand. 1-234 (PDF)
17/12/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-9/o0) Hand. 1-235 Hand. 1-235 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
2/4/1998   Verzending naar commissie
17/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/11/1998   Niet behandeld
24/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/11/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
24/11/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-911/2 1-911/2 (PDF)
24/11/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-911/2 1-911/2 (PDF)
24/11/1998   Bespreking
1/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
1/12/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-911/3 1-911/3 (PDF)
1/12/1998   Bespreking
1/12/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+8/-1/o0)
1/12/1998   Beslissing schriftelijk verslag
15/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
15/12/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-911/5 1-911/5 (PDF)
15/12/1998   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-911/4 1-911/4 (PDF)
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
17/12/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1909/1
21/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 336, p. 11853-11854 + 11869
22/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+111/-10/o14)
Handelingen nr 338, p. 11910
Doc. K. 49-1909/2
22/4/1999   Aanneming zonder amendering
1/4/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60d + 20d (tussen 12/3 en 1/4) + 10d verlenging
Doc. 1-82/46
(Nog niet beschikbaar)
22/4/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
29/4/1999   Bekrachtiging en afkondiging
26/6/1999   Bekendmaking (24125-24126)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 17/12/1998
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 24/11/1998, 1/12/1998, 15/12/1998
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen zonder nieuwe amendementen 21/4/1999, 22/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 18/12/1998 60 12/3/1999
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60d + 20d (tussen 12/3 en 1/4) + 10d verlenging
Onderzoekstermijn (K1) 18/12/1998 90 27/4/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/4/1999 26/6/1999, blz 24125-24126