S. 1-566 Dossierfiche K. 49-645

Wetsontwerp houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken
Regering J.-L. Dehaene II  

overheidsapparaat
dramatische kunst
ontwikkelingshulp
beroepsmobiliteit
opleidingsstage
vervroegd pensioen
opneming in het beroepsleven
schone kunsten
politiek verlof
arbeidsongeval
strafgevangenis
beroepsziekte
ambtenarenvakbond
personeel op contractbasis
griffies en parketten
federale wetenschappelijke en culturele instellingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-645/1 Wetsontwerp 8/7/1996
K. 49-645/2 Amendement 17/10/1996
K. 49-645/3 Amendementen 18/11/1996
K. 49-645/4 Advies van de Raad van State 18/11/1996
K. 49-645/5 Amendementen 18/11/1996
K. 49-645/6 Verslag namens de commissie 11/12/1996
K. 49-645/7 Tekst aangenomen door de commissie 11/12/1996
K. 49-645/8 Amendement 13/12/1996
K. 49-645/9 Amendementen 17/12/1996
K. 49-645/10 Amendement 31/1/1997
K. 49-645/11 Advies van de Raad van State 7/2/1997
K. 49-645/12 Amendement 20/2/1997
K. 49-645/13 Aanvullend verslag 28/2/1997
K. 49-645/14 Artikel gewijzigd door de commissie 28/2/1997
K. 49-645/15 Tekst aangenomen in plenaire vergadering 6/3/1997
1-566/1 1-566/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 7/3/1997
1-566/2 1-566/2 (PDF) Amendementen 25/3/1997
1-566/3 1-566/3 (PDF) Verslag namens de commissie 25/3/1997
1-566/4 1-566/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 25/3/1997
1-566/5 1-566/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 26/4/1997
1-566/6 1-566/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 30/4/1997
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
8/7/1996   Indiening ontwerp Doc. K. 49-645/1
11/12/1996   Commissieverslag Doc. K. 49-645/6
18/12/1996   Bespreking
Handelingen, p. 4497-4505
19/12/1996   Bespreking
Handelingen, p. 4546-4547
23/12/1996   Terugzending naar commissie
5/3/1997   Bespreking
Handelingen, p. 5043-5050 + p. 5097
5/3/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd (+87/-30/o21)
Handelingen, p. 5098
Doc. K. 49-645/15
5/3/1997   Aanneming na amendering
7/3/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-566/1 1-566/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
19/3/1997   Uitoefening evocatierecht
19/3/1997   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
24/4/1997   Inschrijving op agenda plenaire
30/4/1997   Algemene bespreking Hand. 1-105 Hand. 1-105 (PDF)
30/4/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-105 Hand. 1-105 (PDF)
30/4/1997   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-106 Hand. 1-106 (PDF)
Doc. 1-566/6 1-566/6 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
19/3/1997   Verzending naar commissie
25/3/1997   Inschrijving op agenda commissie
25/3/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Eric Pinoie
25/3/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-566/2 1-566/2 (PDF)
25/3/1997   Amendement: Am. 2 Doc. 1-566/2 1-566/2 (PDF)
25/3/1997   Artikelsgewijze bespreking
25/3/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur
25/3/1997   Beslissing schriftelijk verslag
25/3/1997   Tekst goedgekeurd door de commissie
voor de Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Doc. 1-566/4 1-566/4 (PDF)
30/4/1997   Einde behandeling
30/4/1997   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/5/1997   Bekrachtiging en afkondiging
8/7/1997   Bekendmaking (18095)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 18/12/1996, 19/12/1996, 5/3/1997
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 30/4/1997
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 25/3/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 8/3/1997 15 24/3/1997
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 87
Onderzoekstermijn (S1) 20/3/1997 60 3/6/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/5/1997 8/7/1997, blz 18095