S. 1-321 Dossierfiche K. 49-644

Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973
Regering J.-L. Dehaene II  

administratieve rechtspraak
beroep tot nietigverklaring
gerechtelijke achterstand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-321/1 1-321/1 (PDF) Wetsontwerp 26/4/1996
1-321/2 1-321/2 (PDF) Amendementen 21/5/1996
1-321/3 1-321/3 (PDF) Amendementen 28/5/1996
1-321/4 1-321/4 (PDF) Amendementen 4/6/1996
1-321/5 1-321/5 (PDF) Amendement 11/6/1996
1-321/6 1-321/6 (PDF) Verslag namens de commissie 18/6/1996
1-321/7 1-321/7 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 18/6/1996
1-321/8 1-321/8 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 25/6/1996
1-321/9 1-321/9 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 4/7/1996
1-321/10 1-321/10 (PDF) Aanvullend verslag 4/7/1996
1-321/11 1-321/11 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 4/7/1996
K. 49-644/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 5/7/1996
K. 49-644/2 Amendementen 5/7/1996
K. 49-644/3 Amendementen 9/7/1996
K. 49-644/4 Verslag namens de commissie 15/7/1996
K. 49-644/5 Tekst aangenomen door de commissie 15/7/1996
1-321/13 1-321/13 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer 22/7/1996
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
26/4/1996   Indiening ontwerp Doc. 1-321/1 1-321/1 (PDF)
26/4/1996   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
25/6/1996   Inschrijving op agenda plenaire
25/6/1996   Amendement: Am. 30 Doc. 1-321/8 1-321/8 (PDF)
25/6/1996   Amendement: Am. 31 Doc. 1-321/8 1-321/8 (PDF)
25/6/1996   Amendement: Am. 32 Doc. 1-321/8 1-321/8 (PDF)
25/6/1996   Amendement: Am. 33 Doc. 1-321/8 1-321/8 (PDF)
25/6/1996   Amendement: Am. 34 Doc. 1-321/8 1-321/8 (PDF)
25/6/1996   Amendement: Am. 35
Amendement op artikel 41
Doc. 1-321/8 1-321/8 (PDF)
27/6/1996   Uitgesteld
3/7/1996   Bespreking
3/7/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-55 Hand. 1-55 (PDF)
4/7/1996   Amendement: Am. 36 Doc. 1-321/9 1-321/9 (PDF)
4/7/1996   Amendement: Am. 37 Doc. 1-321/9 1-321/9 (PDF)
4/7/1996   Amendement: Am. 38
Amendement op art. 46
Doc. 1-321/9 1-321/9 (PDF)
4/7/1996   Herverzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
4/7/1996   Inschrijving op agenda plenaire
4/7/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-56 Hand. 1-56 (PDF)
4/7/1996   Stemming over het geheel: geamendeerd Hand. 1-56 Hand. 1-56 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
26/4/1996   Verzending naar commissie
21/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
21/5/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Eric Pinoie
21/5/1996   Inleidende uiteenzetting
Minister van Binnenlandse Zaken
21/5/1996   Bespreking
21/5/1996   Amendement: Am. 1 Doc. 1-321/2 1-321/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 2 Doc. 1-321/2 1-321/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 3 Doc. 1-321/2 1-321/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 4 Doc. 1-321/2 1-321/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 5 Doc. 1-321/2 1-321/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 6 Doc. 1-321/2 1-321/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 7 Doc. 1-321/2 1-321/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 8 Doc. 1-321/2 1-321/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 9 Doc. 1-321/2 1-321/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 10 Doc. 1-321/2 1-321/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 11 Doc. 1-321/2 1-321/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 12 Doc. 1-321/2 1-321/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 13 Doc. 1-321/2 1-321/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 14 Doc. 1-321/2 1-321/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 15 Doc. 1-321/2 1-321/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 16 Doc. 1-321/2 1-321/2 (PDF)
21/5/1996   Amendement: Am. 17 Doc. 1-321/2 1-321/2 (PDF)
21/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
PM
21/5/1996   Bespreking
21/5/1996   Artikelsgewijze bespreking
28/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
28/5/1996   Bespreking
28/5/1996   Amendement: Am. 18 Doc. 1-321/3 1-321/3 (PDF)
28/5/1996   Amendement: Am. 19 Doc. 1-321/3 1-321/3 (PDF)
28/5/1996   Amendement: Am. 20 Doc. 1-321/3 1-321/3 (PDF)
28/5/1996   Amendement: Am. 21 Doc. 1-321/3 1-321/3 (PDF)
28/5/1996   Amendement: Am. 22 Doc. 1-321/3 1-321/3 (PDF)
28/5/1996   Amendement: Am. 23 Doc. 1-321/3 1-321/3 (PDF)
4/6/1996   Inschrijving op agenda commissie
4/6/1996   Artikelsgewijze bespreking
4/6/1996   Amendement: Am. 24 Doc. 1-321/4 1-321/4 (PDF)
4/6/1996   Amendement: Am. 25 Doc. 1-321/4 1-321/4 (PDF)
4/6/1996   Amendement: Am. 26 Doc. 1-321/4 1-321/4 (PDF)
4/6/1996   Amendement: Am. 27 Doc. 1-321/4 1-321/4 (PDF)
4/6/1996   Amendement: Am. 28 Doc. 1-321/4 1-321/4 (PDF)
11/6/1996   Amendement: Am. 29 Doc. 1-321/5 1-321/5 (PDF)
18/6/1996   Inschrijving op agenda commissie
AM
18/6/1996   Bespreking
18/6/1996   Inschrijving op agenda commissie
PM
18/6/1996   Artikelsgewijze bespreking
18/6/1996   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+7/-0/o2), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-321/6 1-321/6 (PDF)
18/6/1996   Vertrouwen rapporteur
18/6/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Doc. 1-321/7 1-321/7 (PDF)
4/7/1996   Herverzending naar commissie
4/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
4/7/1996   Artikelsgewijze bespreking
4/7/1996   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o3), Vertrouwen Rapporteur voor Mondeling Verslag
4/7/1996   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
4/7/1996   Aanvullend verslag Doc. 1-321/10 1-321/10 (PDF)
4/7/1996   Tekst aangenomen door de commissie na terugzending door plenaire Doc. 1-321/11 1-321/11 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
4/7/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-644/1
20/7/1996   Bespreking
Handelingen, p. 3498-3500 + p. 3518-3519
20/7/1996   Stemming over het geheel: geamendeerd (+87/-0/o41)
Handelingen, p. 3519
20/7/1996   Aanneming na amendering
  [S3] Anticiperende behandeling door Senaat
16/7/1996   Anticiperend onderzoek in senaatscommissie
16/7/1996   Bespreking in commissie
  Anticiperende behandeling in commissie
16/7/1996   Bespreking in commissie
16/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
16/7/1996   Bespreking
Gedachtewisseling
8/10/1996   Einde behandeling
  [S4] Behandeling door Senaat
20/7/1996   Overzending aan Senaat Doc. 1-321/13 1-321/13 (PDF)
24/7/1996   Beslissing onmiddellijke behandeling
24/7/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-66 Hand. 1-66 (PDF)
24/7/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-67 Hand. 1-67 (PDF)
24/7/1996   Aanneming zonder amendering
24/7/1996   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
4/8/1996   Bekrachtiging en afkondiging
20/8/1996   Bekendmaking
8/10/1996   Erratum
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 3/7/1996, 4/7/1996
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 21/5/1996, 28/5/1996, 4/6/1996, 18/6/1996
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 4/7/1996
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd aangenomen 20/7/1996
[S3] Anticiperende behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 16/7/1996
Anticiperende behandeling in commissie
Behandeling beŽindigd 16/7/1996
[S4] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 24/7/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/8/1996 20/8/1996
Errata
Op 8/10/1996