S. 1-27 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de rechtspleging betreffende het toestaan van betalingsfaciliteiten inzake consumentenkrediet
Francy Van der Wildt   

burgerlijke rechtsvordering
consumptief krediet
financiŽle solvabiliteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-27/1 1-27/1 (PDF) Wetsvoorstel 27/6/1995
1-27/2 1-27/2 (PDF) Amendementen 2/4/1998
1-27/3 1-27/3 (PDF) Advies van de Raad van State 3/6/1998
1-27/4 1-27/4 (PDF) Amendementen 22/10/1998
1-27/5 1-27/5 (PDF) Amendement 4/11/1998
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
27/6/1995   Indiening voorstel Doc. 1-27/1 1-27/1 (PDF)
12/7/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
12/7/1995   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/3/1998   Externe adviesaanvraag: Raad van State
3/6/1998   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 1-27/3 1-27/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/7/1995   Verzending naar commissie
19/7/1995   Inschrijving op agenda commissie
19/7/1995   Aanwijzing rapporteur(s): Guy Moens
19/7/1995   Inleidende uiteenzetting
indiener van het wetsvoorstel
20/11/1996   Inschrijving op agenda commissie
20/11/1996   Uitgesteld
8/1/1997   Inschrijving op agenda commissie
8/1/1997   Bespreking
21/1/1997   Inschrijving op agenda commissie
21/1/1997   Regeling der werkzaamheden
19/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
19/11/1997   Niet behandeld
3/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
3/3/1998   Bespreking
3/3/1998   Commissie wenst extern advies: Raad voor het Verbruik
2/4/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-27/2 1-27/2 (PDF)
2/4/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-27/2 1-27/2 (PDF)
2/4/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-27/2 1-27/2 (PDF)
2/4/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-27/2 1-27/2 (PDF)
22/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
22/10/1998   Bespreking
22/10/1998   Oprichting van een werkgroep
Werkgroep "Consumentenkrediet" (FinanciŽn en Economische Aangelegenheden) Samenstelling : Paul Hatry, voorzitter Philippe Charlier, Luc Coene, Jacques Santkin, Francy Van der Wildt, Johan Weyts, leden
22/10/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-27/4 1-27/4 (PDF)
22/10/1998   Amendement: Am. 6 Doc. 1-27/4 1-27/4 (PDF)
22/10/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-27/4 1-27/4 (PDF)
22/10/1998   Verzending naar werkgroep: Werkgroep "Consumentenkrediet"
4/11/1998   Amendement: Am. 8 Doc. 1-27/5 1-27/5 (PDF)
  Behandeling in werkgroep
22/10/1998   Verzending naar werkgroep
4/11/1998   Inschrijving op agenda werkgroep
4/11/1998   Bespreking
12/11/1998   Inschrijving op agenda werkgroep
12/11/1998   Hoorzitting de heer M. Billocq, adjunct-adviseur bij het economisch en studiedepartement van de Belgische Vereniging van Banken
12/11/1998   Bespreking
26/11/1998   Inschrijving op agenda werkgroep
26/11/1998   Bespreking
14/12/1998   Inschrijving op agenda werkgroep
14/12/1998   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 19/7/1995, 8/1/1997, 21/1/1997, 3/3/1998, 22/10/1998
Behandeling in werkgroep
Behandeling beŽindigd 22/10/1998, 4/11/1998, 12/11/1998, 26/11/1998, 14/12/1998