S. 1-1420 Dossierfiche K. 49-50

Wetsontwerp houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden en tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad
Simonne Creyf  

muziek
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
televisie
schone kunsten
federale wetenschappelijke en culturele instellingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-50/1 Wetsvoorstel 6/9/1995
K. 49-50/2 Amendement 12/3/1999
K. 49-50/3 Amendementen 23/3/1999
K. 49-50/4 Amendementen 20/4/1999
K. 49-50/5 Amendement 20/4/1999
K. 49-50/6 Advies van de Raad van State 21/4/1999
K. 49-50/7 Verslag namens de commissie 22/4/1999
K. 49-50/8 Tekst aangenomen door de commissie 22/4/1999
1-1420/1 1-1420/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 28/4/1999
K. 49-50/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/4/1999
1-1420/2 1-1420/2 (PDF) Verslag namens de commissie 29/4/1999
1-1420/3 1-1420/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 29/4/1999
1-1420/4 1-1420/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 30/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
6/9/1995   Indiening voorstel Doc. K. 49-50/1
5/10/1995   Inoverwegingneming
21/3/1999   Ontvangst extern advies: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
24/3/1999   Externe adviesaanvraag: Raad van State
22/4/1999   Bespreking
23/4/1999   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 49-50/6
27/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 340, p. 11976-11977
28/4/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+85/-12/o26)
Handelingen nr 342, p. 12025
Doc. K. 49-50/9
28/4/1999   Aanneming na amendering
28/4/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1420/1 1-1420/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
29/4/1999   Uitoefening evocatierecht
29/4/1999   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
29/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
30/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-270 Hand. 1-270 (PDF)
30/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-12/o9) Hand. 1-270 Hand. 1-270 (PDF)
Doc. 1-1420/4 1-1420/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
29/4/1999   Verzending naar commissie
29/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
29/4/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-FranÁois Istasse
29/4/1999   Inleidende uiteenzetting
Minister van Wetenschapsbeleid
29/4/1999   Bespreking
29/4/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-1/o0), Vertrouwen Rapporteur voor Mondeling Verslag Doc. 1-1420/2 1-1420/2 (PDF)
29/4/1999   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
29/4/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1420/3 1-1420/3 (PDF)
30/4/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
7/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
20/8/1999   Bekendmaking (30952-30959)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 22/4/1999, 27/4/1999, 28/4/1999
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 30/4/1999
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 29/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 29/4/1999 15 14/5/1999
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 229
Onderzoekstermijn (S1) 30/4/1999 60 28/6/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/5/1999 20/8/1999, blz 30952-30959