S. 1-1394 Dossierfiche K. 49-2073

Wetsontwerp houdende fiscale en andere bepalingen
Regering J.-L. Dehaene II  

zwangerschapsverlof
huwelijksrecht
belastingontheffing
ambtenaar
belasting van natuurlijke personen
farmaceutische industrie
gescheiden persoon
gehuwde persoon
belastingbeleid
gezinsuitkering
toegepaste informatica
grensarbeider
gezinslast
inning der belastingen
fiscaal recht
kinderoppas
weduwschap
farmaceutisch product
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten
programmawet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-2073/1 Wetsontwerp 17/3/1999
K. 49-2073/2 Amendementen 17/3/1999
K. 49-2073/3 Amendementen 30/3/1999
K. 49-2073/4 Amendementen 31/3/1999
K. 49-2073/5 Verslag namens de commissie 13/4/1999
K. 49-2073/6 Verslag namens de commissie 15/4/1999
K. 49-2073/7 Tekst aangenomen door de commissies 15/4/1999
1-1394/1 1-1394/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 22/4/1999
K. 49-2073/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/4/1999
1-1394/2 1-1394/2 (PDF) Amendement 29/4/1999
1-1394/3 1-1394/3 (PDF) Verslag namens de commissie 29/4/1999
1-1394/4 1-1394/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 29/4/1999
1-1394/5 1-1394/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 30/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
17/3/1999   Indiening ontwerp Doc. K. 49-2073/1
21/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 337, p. 11872-11874
22/4/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+85/-12/o32)
Handelingen nr 338, p. 11920
Doc. K. 49-2073/8
22/4/1999   Aanneming na amendering
24/3/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/45 1-82/45 (PDF)
24/3/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/45 1-82/45 (PDF)
22/4/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1394/1 1-1394/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
27/4/1999   Uitoefening evocatierecht
27/4/1999   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
29/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
30/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-270 Hand. 1-270 (PDF)
30/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+38/-21/o7) Hand. 1-270 Hand. 1-270 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/4/1999   Verzending naar commissie
28/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
28/4/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-FranÁois Istasse
28/4/1999   Inleidende uiteenzetting
Minister van FinanciŽn.
28/4/1999   Bespreking
29/4/1999   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1394/2 1-1394/2 (PDF)
29/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
29/4/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+6/-1/o2), Vertrouwen Rapporteur voor Mondeling Verslag Doc. 1-1394/3 1-1394/3 (PDF)
29/4/1999   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
29/4/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1394/4 1-1394/4 (PDF)
30/4/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
4/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
4/6/1999   Bekendmaking (20724-20727)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 21/4/1999, 22/4/1999
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 30/4/1999
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 28/4/1999, 29/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 23/4/1999 5 27/4/1999
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 221
Onderzoekstermijn (S1) 28/4/1999 30 27/5/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/5/1999 4/6/1999, blz 20724-20727