S. 1-1391 Dossierfiche K. 49-2051

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 97 en 117 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument
Regering J.-L. Dehaene II  

bescherming van de consument
reclame
kort geding
handelsregelingen
commerciŽle rechtspraak
teleshopping
nationale uitvoeringsmaatregel
rechter
rechtsingang
elektronische handel
vergelijkende reclame
elektronische handtekening

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-2051/1 Wetsontwerp 10/3/1999
K. 49-2051/2 Verslag namens de commissie 14/4/1999
1-1391/1 1-1391/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 22/4/1999
K. 49-2051/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/4/1999
1-1391/2 1-1391/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/4/1999
1-1391/3 1-1391/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 28/4/1999
1-1391/4 1-1391/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 30/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
10/3/1999   Indiening ontwerp Doc. K. 49-2051/1
21/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 337, p. 11870-11871
22/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+114/-0/o16)
Handelingen nr 338, p. 11918-11919
Doc. K. 49-2051/3
22/4/1999   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
22/4/1999   Overzending aan Senaat Doc. 1-1391/1 1-1391/1 (PDF)
22/4/1999   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
29/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
29/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-269 Hand. 1-269 (PDF)
29/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-269 Hand. 1-269 (PDF)
30/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o14) Hand. 1-270 Hand. 1-270 (PDF)
Doc. 1-1391/4 1-1391/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
22/4/1999   Verzending naar commissie
28/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
28/4/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-FranÁois Istasse
28/4/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur voor Mondeling Verslag Doc. 1-1391/2 1-1391/2 (PDF)
28/4/1999   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
28/4/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1391/3 1-1391/3 (PDF)
30/4/1999   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
25/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
23/6/1999   Bekendmaking (23678-23679)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 21/4/1999, 22/4/1999
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 29/4/1999, 30/4/1999
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 28/4/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/5/1999 23/6/1999, blz 23678-23679