S. 1-1390 Dossierfiche K. 49-2050

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument
Regering J.-L. Dehaene II  

economisch delict
kansspel
elektronisch betaalmiddel
handelspromotie
bescherming van de consument
reclame
misleidende reclame
handelsregelingen
veiling
teleshopping
gegevensbescherming
nationale uitvoeringsmaatregel
consumentenvoorlichting
bankactiviteit
gereduceerde prijs
beleggingsmaatschappij
verkoop
verkoop met prijsreductie
elektronische handel
vergelijkende reclame
elektronische handtekening

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-2050/1 Wetsontwerp 10/3/1999
K. 49-2050/2 Amendement 24/3/1999
K. 49-2050/3 Amendementen 30/3/1999
K. 49-2050/4 Verslag namens de commissie 14/4/1999
K. 49-2050/5 Tekst aangenomen door de commissie 14/4/1999
K. 49-2050/6 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 21/4/1999
1-1390/1 1-1390/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 22/4/1999
K. 49-2050/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/4/1999
1-1390/2 1-1390/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/4/1999
1-1390/3 1-1390/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 28/4/1999
1-1390/4 1-1390/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 30/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
10/3/1999   Indiening ontwerp Doc. K. 49-2050/1
21/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 337, p. 11870-11871
22/4/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+113/-0/o16)
Handelingen nr 338, p. 11918
Doc. K. 49-2050/7
22/4/1999   Aanneming zonder amendering
22/4/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1390/1 1-1390/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
23/4/1999   Uitoefening evocatierecht
23/4/1999   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
29/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
29/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-269 Hand. 1-269 (PDF)
29/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-269 Hand. 1-269 (PDF)
30/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o14) Hand. 1-270 Hand. 1-270 (PDF)
Doc. 1-1390/4 1-1390/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/4/1999   Verzending naar commissie
28/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
28/4/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-FranÁois Istasse
28/4/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+6/-0/o2), Vertrouwen Rapporteur voor Mondeling Verslag Doc. 1-1390/2 1-1390/2 (PDF)
28/4/1999   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
28/4/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1390/3 1-1390/3 (PDF)
30/4/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
25/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
23/6/1999   Bekendmaking (23670-23678)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 21/4/1999, 22/4/1999
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 29/4/1999, 30/4/1999
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 28/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 23/4/1999 15 7/5/1999
Uitoefening evocatierecht Onderzoekstermijn (S1) 24/4/1999 60 22/6/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/5/1999 23/6/1999, blz 23670-23678