S. 1-1384 Dossierfiche K. 49-2043

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 23 van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen
Jef Tavernier  

boekhouder
partijfinanciering
financiering van een verkiezing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-2043/1 Wetsvoorstel 8/3/1999
K. 49-2043/2 Amendement 17/3/1999
K. 49-2043/3 Amendementen 24/3/1999
K. 49-2043/4 Verslag namens de commissie 12/4/1999
K. 49-2043/5 Tekst aangenomen door de commissie 12/4/1999
1-1384/1 1-1384/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 22/4/1999
K. 49-2043/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/4/1999
1-1384/2 1-1384/2 (PDF) Verslag namens de commissie 27/4/1999
1-1384/3 1-1384/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 27/4/1999
1-1384/4 1-1384/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 30/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
8/3/1999   Indiening voorstel Doc. K. 49-2043/1
11/3/1999   Inoverwegingneming
21/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 336, p. 11855-11856
22/4/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (eenparig)
Handelingen nr 338, p. 11911
Doc. K. 49-2043/6
22/4/1999   Aanneming na amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
22/4/1999   Overzending aan Senaat Doc. 1-1384/1 1-1384/1 (PDF)
22/4/1999   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
27/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
28/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-266 Hand. 1-266 (PDF)
28/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-266 Hand. 1-266 (PDF)
30/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+66/-0/o0) Hand. 1-270 Hand. 1-270 (PDF)
Doc. 1-1384/4 1-1384/4 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
22/4/1999   Verzending naar commissie
27/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
27/4/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-FranÁois Istasse
27/4/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur voor Mondeling Verslag Doc. 1-1384/2 1-1384/2 (PDF)
27/4/1999   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
27/4/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1384/3 1-1384/3 (PDF)
30/4/1999   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
23/6/1999   Bekrachtiging en afkondiging
19/8/1999   Bekendmaking (30825-30826)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 21/4/1999, 22/4/1999
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 28/4/1999, 30/4/1999
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 27/4/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/6/1999 19/8/1999, blz 30825-30826