S. 1-1383 Dossierfiche K. 49-2113

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen
Regering J.-L. Dehaene II  

gemeente
opname in psychiatrische kliniek
misdaadbestrijding
stadsvernieuwing
strijd tegen de misdadigheid
rechtsbijstand
openbare veiligheid
voorwaardelijke invrijheidstelling
maatschappelijk werker
slachtoffer
sociaal verweer
slachtofferhulp
gemeentepolitie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-2113/1 Wetsontwerp 30/3/1999
K. 49-2113/2 Verslag namens de commissie 13/4/1999
1-1383/1 1-1383/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 22/4/1999
K. 49-2113/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/4/1999
1-1383/2 1-1383/2 (PDF) Verslag namens de commissie 27/4/1999
1-1383/3 1-1383/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 27/4/1999
1-1383/4 1-1383/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 30/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
30/3/1999   Indiening ontwerp Doc. K. 49-2113/1
21/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 336, p. 11853
22/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+109/-10/o15)
Handelingen nr 338, p. 11910
Doc. K. 49-2113/3
22/4/1999   Aanneming zonder amendering
22/4/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/47
(Nog niet beschikbaar)
22/4/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/47
(Nog niet beschikbaar)
22/4/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1383/1 1-1383/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
23/4/1999   Uitoefening evocatierecht
23/4/1999   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
27/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
28/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-266 Hand. 1-266 (PDF)
30/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-12/o5) Hand. 1-270 Hand. 1-270 (PDF)
Doc. 1-1383/4 1-1383/4 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
23/4/1999   Verzending naar commissie
27/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
27/4/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-FranÁois Istasse
27/4/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur voor Mondeling Verslag Doc. 1-1383/2 1-1383/2 (PDF)
27/4/1999   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
27/4/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1383/3 1-1383/3 (PDF)
30/4/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
25/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
25/8/1999   Bekendmaking (31465-31466)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 21/4/1999, 22/4/1999
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 28/4/1999, 30/4/1999
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 27/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 23/4/1999 5 27/4/1999
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr 218
Onderzoekstermijn (S1) 24/4/1999 15 10/5/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/5/1999 25/8/1999, blz 31465-31466