S. 1-1123 Dossierfiche K. 49-1729

Wetsontwerp tot regeling van de gelijktijdige of kort opeenvolgende verkiezingen voor de federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsraden
Regering J.-L. Dehaene II  

verkiezing
organisatie van verkiezingen
Europese verkiezing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1729/1 Wetsontwerp 8/9/1998
K. 49-1729/2 Amendementen 5/10/1998
K. 49-1729/3 Verslag namens de commissie 15/10/1998
K. 49-1729/4 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 20/10/1998
K. 49-1729/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/10/1998
1-1123/1 1-1123/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 23/10/1998
1-1123/2 1-1123/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/11/1998
1-1123/3 1-1123/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/11/1998
1-1123/4 1-1123/4 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 2/12/1998
1-1123/5 1-1123/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/12/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
8/9/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1729/1
21/10/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 272, p. 9721-9724)
22/10/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 274, p. 9817-9818)
22/10/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+103/-0/o37)
(Handelingen nr. 274, p. 9818)
Doc. K. 49-1729/5
22/10/1998   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
23/10/1998   Overzending aan Senaat Doc. 1-1123/1 1-1123/1 (PDF)
23/10/1998   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
26/11/1998   Inschrijving op agenda plenaire
1/12/1998   Algemene bespreking Hand. 1-225 Hand. 1-225 (PDF)
1/12/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-225 Hand. 1-225 (PDF)
2/12/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1123/4 1-1123/4 (PDF)
3/12/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o8) Hand. 1-227 Hand. 1-227 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
23/10/1998   Verzending naar commissie
27/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
27/10/1998   Uitgesteld
17/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/11/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-FranÁois Istasse
17/11/1998   Bespreking
17/11/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+12/-0/o0)
17/11/1998   Beslissing schriftelijk verslag
24/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/11/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1123/3 1-1123/3 (PDF)
24/11/1998   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 1-1123/2 1-1123/2 (PDF)
3/12/1998   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
18/12/1998   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/1998   Bekendmaking (42068-42096)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 21/10/1998, 22/10/1998
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 1/12/1998, 3/12/1998
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 17/11/1998, 24/11/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/12/1998 31/12/1998, blz 42068-42096