S. 1-1099 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de rechten van illegaal in ons land verblijvende buitenlanders
Anne-Marie Lizin    Jean-Marie Happart    Jean-FranÁois Istasse   

verwijdering
remigratie
illegale migratie
politiek asiel
toelating van vreemdelingen
motie van het Parlement
asielzoeker

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1099/1 1-1099/1 (PDF) Voorstel van resolutie 23/9/1998
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
23/9/1998   Indiening voorstel Doc. 1-1099/1 1-1099/1 (PDF)
15/10/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
15/10/1998   Verzending naar commissie
10/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/11/1998   Niet behandeld
17/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/11/1998   Niet behandeld
24/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/11/1998   Het voorstel van resolutie zal worden ingetrokken
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Vervallen  
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd